1Sámuel

3. fejezet

Sámuel először kap kijelentést, és az Úr hű prófétájának bizonyul

1 És a gyermek Sámuel szolgál vala az Úrnak Éli előtt. És abban az időben igen ritkán volt az Úrnak kijelentése, nem vala nyilvánvaló látomás.

2 És történt egyszer, mikor Éli az ő szokott helyén aludt (szemei pedig homályosodni kezdének, hogy látni sem tudott),

3 és az Istennek szövétneke* még nem oltatott el, és Sámuel az Úrnak templomában feküdt, hol az Istennek ládája volt, 2Móz 27,20-21

4 szólott az Úr Sámuelnek, ő pedig felele: Ímhol vagyok!

5 És Élihez szalada, és monda: Ímhol vagyok, mert hívtál engem. Ő pedig felele: Nem hívtalak, menj vissza, feküdjél le! Elméne azért és lefeküvék.

6 És szólítá az Úr ismét: Sámuel! Sámuel pedig felkelvén, Élihez ment, és monda: Ímhol vagyok, mert hívtál engem. És ő felele: Nem hívtalak, fiam, menj vissza, feküdjél le!

7 Sámuel pedig még nem ismerte az Urat, mert még nem jelentetett ki néki az Úrnak igéje.

8 És szólítá az Úr harmadszor is Sámuelt, ő pedig felkelvén Élihez ment, és monda: Ímhol vagyok, mert hívtál engem. Akkor eszébe jutott Élinek, hogy az Úr hívja a gyermeket.

9 Monda azért Éli Sámuelnek: Menj el, feküdjél le, és ha szólítanak téged, ezt mondjad: Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Elméne azért Sámuel, és lefeküvék az ő helyére.

10 Akkor eljövén az Úr, odaállott és szólítá, mint annak előtte: Sámuel, Sámuel! És monda Sámuel: Szólj, mert hallja a te szolgád!

11 És monda az Úr Sámuelnek: Ímé, én oly dolgot cselekszem Izráelben, melyet valakik hallanak, mind a két fülük megcsendül bele.

12 Azon a napon véghezviszem Élin mindazt, amit kijelentettem háza ellen. Megkezdem és elvégezem.

13 Mert megjelentettem néki, hogy elítélem az ő házát mindörökre az álnokság miatt, amelyet jól tudott, hogy miként teszik vala utálatosokká magukat az ő fiai, és ő nem akadályozta meg őket.

14 Annak okáért megesküdtem az Éli háza ellen, hogy sohasem töröltetik el Éli házának álnoksága sem véres áldozattal, sem ételáldozattal.

15 Aluvék azért Sámuel mind reggelig, és akkor kinyitá az Úr házának ajtait. És Sámuel nem meri vala megjelenteni Élinek a látomást.

16 Szólítá azért Éli Sámuelt, és monda: Fiam, Sámuel! Ő pedig felele: Ímhol vagyok.

17 És monda: Mi az a dolog, melyet mondott néked az Úr? El ne titkold előttem! Úgy cselekedjék veled az Isten most és azután is, ha te valamit elhallgatsz előttem mindabból, amit mondott néked!

18 Megmondott azért Sámuel néki mindent, és semmit sem hallgatott el előtte. Ő pedig monda: Ő az Úr, cselekedjék úgy, amint néki jónak tetszik.

19 Sámuel pedig fölnövekedék, és az Úr vala ővele, és semmit az ő igéiből a földre nem hagy vala esni.

20 És megtudá egész Izráel Dántól Bersebáig, hogy Sámuel az Úr prófétájául rendeltetett.

21 És az Úr kezde ismét megjelenni Silóban, mert kijelentette magát az Úr Sámuelnek Silóban az Úrnak beszéde által.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában