ÁMÓS KÖNYVE

3. fejezetMind a próféta szava, mind Izráel büntetése az Úrtól jön

1 Halljátok meg e beszédet, melyet az Úr szól ti felőletek, Izráel fiai; mindama nemzetség felől, a melyet felhoztam Égyiptom földéről, ezt mondván:

2 Csak titeket * választottalak magamnak e földnek minden nemzetségei közül; azért büntetlek meg titeket minden gonoszságtokért. [u'2 M\xf3z. 19,5.6. 33,16. Zsolt. 147,19.20.']

3 Vajjon járnak-é ketten együtt, ha nem egyeztek meg egymással?

4 Ordít-é az oroszlán az erdőben, ha nincs mit ragadoznia? Hallatja-é hangját barlangjából a kölyök-oroszlán, ha semmit nem fogott?!

5 Tőrbe esik-é a madár a földön, ha nincs tőr vetvenéki? Felpattan-é a * tőr a földről, ha fogni nem fogott? [u'H\xf3s. 7,12.']

6 Ha megharsan a kürt a városban, nem riad-é meg a nép? Vajjon lehet-é baj a városban, a mit nem az Úr * szerezne? [u'\xc9sa. 45,7.']

7 Mert semmit sem cselekszik az én Uram, az Úr, * míg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak. [u'1 M\xf3z. 18,17\u201319. \xc9sa. 48,5. H\xf3s. 12,10.']

8 Ordít az oroszlán: ki ne rettegne? Az én Uram, az Úr szólt: ki ne prófétálna?

9 Adjatok hírt Asdód palotáiban és az Égyiptom földében való palotákban, és így szóljatok: Gyűljetek össze Samariának hegyein, és lássátok meg benne a sok háborgást, és az * elnyomottakat az ő keblében. [u'r\xe9sz 1,8.']

10 Mert nem tudnak igazán cselekedni, azt mondja az Úr, ők, a kik halomra gyűjtik az erőszakosságot és zsarolást az ő palotáikban.

11 Annakokáért ezt mondja az Úr Isten: Ellenség jönés körülveszi eföldet; ledönti hatalmadat és feldúlatnak a te palotáid.

12 Ezt mondja az Úr: A mint a pásztor az oroszlán szájából csak a két lábszárt menti meg, vagy a fül hegyét; akképen menekülnek meg Izráel fiai, a kik Samariában pamlag szegletében ülnek és a * nyugágynak selymén. [u'r\xe9sz 6,1.4.']

13 Halljátok meg és adjátok tudtára a Jákób házának, azt mondja az Úr Isten, a Seregek Istene,

14 Hogy a mely napon megbüntetem Izráelt az ő vétkeiért, * Béth-El oltáraiért is büntetek, és letöretnek az oltár szarvai, és a földre omlanak. [u'H\xf3s. 10,15. Jer. 17,1. 1 Kir. 12,28\u201330. 13,2. 2 Kir. 23,15.16.']

15 És ledöntöm a téli házat a nyári házzal együtt, és elpusztulnak az elefántcsont-házak * is, megsemmisülnek a nagy házak, ezt mondja az Úr. [u'r\xe9sz 6,4. 1 Kir. 22,39.']