MÓZES V. KÖNYVE

19. fejezetMenedékvárosok

1 Mikor kiírtja az Úr, a te Istened a nemzeteket, a * kiknek földjét néked adja az Úr, a te Istened, és bírni fogod őket, és lakozol az ő városaikban és az ő házaikban: [u'2 M\xf3z. 3,8.']

2 Válaszsz ki magadnak * három várost a te földeden, a melyet az Úr, a te Istened ád néked, hogy örököljed azt. [u'2 M\xf3z. 21,13.14. 4 M\xf3z. 35,10.11.']

3 Készítsd meg magadnak az utat azokhoz, és oszszad három részre a te országod határát, a melyet az Úr, a te Istened ád néked örökségül; azok arra valók legyenek, hogy minden gyilkos * oda meneküljön. [u'2 M\xf3z. 21,13.14.']

4 Ez pedig a gyilkos törvénye, a ki oda menekül, hogy élve maradjon: A ki * nem szándékosan öli meg az ő felebarátját, és nem gyűlöli vala azt azelőtt; [u'2 M\xf3z. 21,13.']

5 A ki példáulelmegy az ő felebarátjával az erdőre fát vágni, és meglódul a keze a fejszével, hogy levágja a fát, és leesik a vas a nyeléről, és úgy találja az ő felebarátját, hogy az meghal: az ilyen meneküljön e városok egyikébe, hogy élve maradjon.

6 Különben a vérbosszuló rokon űzőbe veszi * az ő szívének búsulásában, és eléri, ha az út hosszú leend, és agyon üti őt, holott nem méltó a halálra, mivel azelőtt nem gyűlölte azt. [u'4 M\xf3z. 35,12.']

7 Azért én parancsolom néked, mondván: Három várost válaszsz magadnak.

8 Ha pedig az Úr, a te Istened kiterjeszti a te határodat, a mint megesküdt a te atyáidnak, és néked adja mind az egész * földet, a melynek megadását megígérte volt a te atyáidnak; [u'1 M\xf3z. 28,13.14.']

9 (Hogyha megtartod mind e parancsolatot, megtévén azt, a mit én ma parancsolok néked, tudniillik, hogy szeressed az Urat, a te Istenedet, és járj az ő utain minden időben): akkor e háromhoz szerezz még * három várost. [u'J\xf3zs. 20,7.8.']

10 Hogy ártatlan vér ne ontassék ki a te földeden, a melyet az Úr, a te Istened ád néked örökségül, és hogy a vér ne legyen rajtad.

11 De hogyha lesz valaki, a ki gyűlöli az ő felebarátját, * és meglesi azt, és reá támad és úgy üti meg, hogy meghal, és bemenekül valamelyikbe e városok közül: [u'2 M\xf3z. 21,14. 4 M\xf3z. 35,16.20.21.']

12 Akkor az ő városának vénei küldjenek embereket, és vonják ki azt onnét, és adják azt a vérbosszúló rokon kezébe, hogy meghaljon.

13 Ne nézz reá szánalommal, hanem tisztítsd ki az ártatlan vérontást Izráelből, hogy jól * legyen dolgod. [u'r\xe9sz 15,5.']

A határok sérthetetlensége

14 A te felebarátodnak határát * el ne told, a mely határt az ősök vetettek a te örökségedben, a melyet örökölni fogsz azon a földön, a melyet az Úr, a te Istened ád néked, hogy bírjad azt. [u'r\xe9sz 27,17. P\xe9ld. 22,28.']

Hamis tanúk büntetése

15 Ne álljon elő egy tanú senki ellen semmiféle hamisság és semmiféle bűn miatt; akármilyen bűnben bűnös valaki, két * tanú szavára vagy három tanú szavára álljon a dolog. [u'4 M\xf3z. 35,30. M\xe1t\xe9 18,16.']

16 Ha valaki ellen gonosz tanú áll elő, hogy pártütéssel vádolja őt:

17 Akkor álljon az a két ember, a kiknek ilyen perök van, az Úr elé, a papok és * a bírák elé, a kik abban az időben lesznek; [u'r\xe9sz 17,9.']

18 És a bírák vizsgálják meg jól a dolgot, és ha hazug tanú lesz a tanú, a ki hazugságot szólott az ő atyjafia ellen:

19 Úgy cselekedjetek azzal, a mint ő szándékozott * cselekedni az ő atyjafiával. Így tisztítsd ki közüled a gonoszt; [u'P\xe9ld. 19,5.9.']

20 Hogy a kik megmaradnak, hallják meg, és féljenek, * és többször ne cselekedjenek te közötted ilyen gonosz dolgot. [u'r\xe9sz 13,11.']

21 Ne nézz reá szánalommal; lelket lélekért, * szemet szemért, fogat fogért, kezet kézért, lábat lábért. [u'3 M\xf3z. 24,20.21.']