MÓZES II. KÖNYVE

26. fejezet

A szent hajlék kárpitjai és takarói

1 A hajlékot pedig tíz kárpitból csináld: sodrott lenből és kék és bíborpiros és karmazsin-színűből; kerubokkal, mestermunkával készítsd azokat! 2Móz 36,7.8

2 Egy-egy kárpit hossza huszonnyolc sing legyen, egy-egy kárpit szélessége pedig négy sing; egy mértéke legyen mindenik kárpitnak!

3 Öt kárpit legyen egymással egybefoglalva, ismét öt kárpit egymással egybefoglalva!

4 És csinálj hurkokat kék lenből az egyik kárpit szélén, amely az egybefoglaltak között szélről van; ugyanezt csináld a szélső kárpit szélével a másik egybefoglalásban is!

5 Ötven hurkot csinálj az egyik kárpiton; ötven hurkot csinálj ama kárpit szélén is, amely a másik egybefoglalásban van; egyik hurok a másiknak átellenében legyen!

6 Csinálj ötven aranyhorgocskát is, és e horgocskákkal foglald össze egyik kárpitot a másikkal, hogy a hajlék eggyé legyen!

7 Ezután csinálj kecskeszőr kárpitokat sátorul a hajlék fölé; tizenegy kárpitot csinálj ilyet! 2Móz 36,13

8 Egy kárpit hossza harminc sing legyen, szélessége pedig egy kárpitnak négy sing; egy mértéke legyen a tizenegy kárpitnak!

9 És foglald egybe az öt kárpitot külön, és a hat kárpitot külön; a hatodik kárpitot pedig kétrét hajtsd a sátor elejére!

10 És csinálj ötven hurkot az egyik kárpit szélén, amely az egybefoglaltak között szélről van, és ötven hurkot a kárpit szélén a másik egybefoglalásban is!

11 Csinálj ötven rézhorgocskát is, és akaszd a horgocskákat a hurkokba, és foglald egybe a sátort, hogy eggyé legyen!

12 A sátor kárpitjának fölösleges része, a fölösleges kárpitnak fele csüggjön alá a hajlék hátulján!

13 Egy singnyi pedig egyfelől és egy singnyi másfelől, abból, ami a sátor kárpitjainak hosszában fölösleges, bocsáttassék alá a hajlék oldalain egyfelől is, másfelől is, hogy befedje azt!

14 Csinálj a sátornak takarót is veresre festett kosbőrökből, és e fölé is egy takarót borzbőrökből! 2Móz 36,18

A szent hajlék deszkái

15 Csinálj a hajlékhoz deszkákat is sittimfából, felállogatva! 2Móz 36,19

16 A deszka hossza tíz sing legyen, egy-egy deszka szélessége pedig másfél sing!

17 Egy-egy deszkának két csapja legyen, egyik a másiknak megfelelő, így csináld a hajlék minden deszkáját!

18 A deszkákat pedig így csináld a hajlékhoz: húsz deszkát a déli oldalra dél felé!

19 A húsz deszka alá pedig negyven ezüsttalpat csinálj: két talpat egy-egy deszka alá annak két csapjához képest; megint két talpat egy-egy deszka alá a két csapjához képest!

20 A hajlék másik oldalául is észak felől húsz deszkát.

21 És azokhoz is negyven ezüsttalpat: két talpat egy deszka alá, megint két talpat egy deszka alá.

22 A hajlék nyugati oldalául pedig csinálj hat deszkát!

23 A hajlék szegleteiül is csinálj két deszkát a két oldalon!

24 Kettősen legyenek alólról kezdve, felül pedig együtt legyenek egy karikába foglalva; ilyen legyen mindkettő; a két szeglet számára legyenek!

25 Legyen azért nyolc deszka, és azokhoz tizenhat ezüsttalp; két talp egy deszka alatt, megint két talp egy deszka alatt!

A keresztrudak

26 Csinálj reteszrudakat is sittimfából, ötöt a hajlék egyik oldalának deszkáihoz!

27 És öt reteszrudat a hajlék másik oldalának deszkáihoz és a hajlék nyugati oldalának deszkáihoz is öt reteszrudat hátulról.

28 A középső reteszrúd pedig a deszkák közepén az egyik végtől a másik végig érjen!

29 A deszkákat pedig borítsd meg arannyal, és karikákat is aranyból csinálj azokhoz a reteszrudak tartói gyanánt! A reteszrudakat is megborítsd arannyal!

30 A hajlékot pedig azon a módon állítsd fel, amint néked a hegyen mutattatott! 2Móz 25,40; ApCsel 7,44

A két ajtófüggöny

31 És csinálj függönyt, kék és bíborpiros és karmazsin színű és sodrott lenből kerubokkal, mestermunkával készítsék azt! 2Móz 36,34

32 És tedd azt sittimfából való, arannyal borított négy oszlopra, amelyeknek horgai aranyból legyenek négy ezüst talpon!

33 És tedd a függönyt a horgok alá, és vidd oda a függöny mögé a bizonyság ládáját, és az a függöny válassza el néktek a szent helyet a szentek szentjétől!

34 Azután tedd rá a fedelet a bizonyság ládájára a szentek szentjében!

35 Az asztalt pedig helyezd a függönyön kívül és a gyertyatartót az asztal ellenében a hajlék déli oldalába; az asztalt pedig tedd az északi oldalba!

36 És csinálj leplet a sátor nyílására is, kék és bíborpiros és karmazsin színű és sodrott lenből hímző munkával! 2Móz 36,36.37

37 A lepelhez pedig csinálj öt oszlopot sittimfából, és borítsd meg azokat arannyal; azoknak horgai aranyból legyenek, és önts azokhoz öt réztalpat!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában