MÓZES II. KÖNYVE

35. fejezet

Szombat

1 És egybegyűjté Mózes az Izráel fiainak egész gyülekezetét, és monda nékik: Ezek azok a dolgok, amelyeket parancsolt az Úr, hogy cselekedjétek:

2 Hat napon át munkálkodjatok, a hetedik nap pedig szent legyen előttetek: az Úr nyugodalmának szombatja! Valaki azon munkálkodik, megölettessék! 4Móz 15,32.36

3 Ne gerjesszetek tüzet a ti házaitokban szombatnapon!

Adakozás a szent hajlékra

4 És szóla Mózes az Izráel fiai egész gyülekezetének, mondván: Ez az, amit az Úr parancsolt, mondván:

5 Szedjetek magatok közt ajándékot az Úrnak, mind, akinek szíve önként hajlandó arra, hozzon ajándékot az Úrnak, aranyat és ezüstöt és rezet! 2Móz 25,2

6 És kék és bíborpiros és karmazsin színű és lenfonalat és kecskeszőrt,

7 veresre festett kosbőröket és borzbőröket és sittimfát,

8 világító olajat, aromákat a kenet olajához és fűszereket a füstöléshez,

9 ónixköveket és foglalni való köveket az efódhoz és a hósenhez.

10 És akik tiköztetek ahhoz értők, jöjjenek elő, hogy csinálják meg mindazt, amit az Úr parancsolt:

11 a hajlékot, annak sátorát és takaróját, horgait, deszkáit, reteszrúdjait, oszlopait és talpait,

12 a ládát és annak rúdjait a fedéllel egyben és a takaró függönyt,

13 az asztalt és annak rúdjait és minden edényét és a szent kenyerekhez valókat,

14 a világító gyertyatartót és a hozzá való eszközöket, mécseit és világító olajt,

15 a füstölő oltárt és rúdjait, a kenetnek olaját és a jó illatú füstölőt, a hajlék ajtajára ajtótakarót,

16 az egészen égő áldozat oltárát, annak réz rostélyát, rúdjait és minden eszközeit, a mosdómedencét és annak lábát,

17 a pitvar* szőnyegeit, oszlopait, talpait és a pitvar kapujának leplét,

18 a hajlék szegeit, a pitvar szegeit és azoknak köteleit,

19 a szolgálati ruhákat a szent hajlékban való szolgálathoz, a szent ruhákat Áron papnak és az ő fiainak ruháit a papi szolgálatra!

20 Azután kiméne az Izráel fiainak egész gyülekezete Mózes elől.

21 És eljöve mindenki, akit a szíve indíta, és akit lelke hajt vala, és hozának áldozatot az Úrnak a gyülekezet hajlékának készítéséhez és annak minden szolgálatához és a szent ruhákhoz valókat.

22 És jövének férfiak és asszonyok együtt, mind, akit szíve indított, hozának kapcsokat, függőket, gyűrűket, karperecet, mindenféle aranyeszközöket; a férfiak is, mind, akik aranyból hoztak áldozatot az Úrnak.

23 És minden ember, kinek, amije vala, hozott kék, bíborpiros és karmazsin színű és lenfonalat, kecskeszőrt, veresre festett kosbőröket és borzbőröket.

24 Minden, aki ezüstöt vagy rezet vihetett, felhozá azt áldozatul az Úrnak, és akiknél sittimfa találtaték a szolgálat különböző szükségeire, felhozák azt.

25 Az asszonyok közül pedig mind, akik ahhoz értettek, saját kezeikkel fonának, és felvivék azt, amit fontak, a kék és a bíborpiros és a karmazsin színű és a lenfonalat.

26 Azok az asszonyok pedig, akik ahhoz értettek, fonának kecskeszőrt.

27 A főemberek pedig hozának ónixköveket, foglalni való köveket az efódhoz és a hósenhez.

28 Illatozó szert is és olajat a mécsbe és a kenethez, és fűszereket a füstöléshez. 2Móz 25,6

29 Minden férfi és asszony, akit szíve önként indíta, hogy áldozzon az egész munkára, melyet az Úr parancsolt Mózes által, hogy véghezvigyenek: mind önként hoztak ajándékot az Úrnak az Izráel fiai.

Bésaléel és Aholiáb megbízatása

30 És monda Mózes az Izráel fiainak: Ímé, az Úr név szerint hívta el Bésaléelt, a Húr fiának, Urinak fiát a Júda nemzetségéből. 2Móz 31,2.3

31 És betöltötte őt Istennek lelkével, bölcsességgel, értelemmel és tudománnyal minden mesterségben,

32 hogy tudjon kigondolni mindent, amit aranyból, ezüstből és rézből kell csinálni 2Móz 31,4.5

33 és foglalásra való köveket metszeni és fát faragni és minden mesterséges munkát végezni.

34 Azontúl alkalmatossá tette arra is, hogy tanítson, mind ő, mind Aholiáb, az Akhiszamák fia a Dán nemzetségéből.

35 Betöltötte őket bölcsesség lelkével, hogy tudjanak mindenféle faragó és kötő és hímző munkát készíteni, kék és bíborpiros, karmazsin színű és lenfonálból, és takácsmunkát, akik készítenek ilyenféle munkát, és kigondolnak mesterműveket.

36 Azért Bésaléel és Aholiáb, és mindazok a bölcs férfiak, kiknek az Úr bölcsességet és értelmet adott, hogy meg tudják csinálni a szent hajlék szolgálatához való minden eszközöket, csinálják meg egészen úgy, amint az Úr parancsolta.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában