HÓSEÁS KÖNYVE

8. fejezetEllenség fog a bálványozó népre törni

1 Szádhoz a kürtöt! Mint a * sas, úgy jönaz Úr házára! Mert megszegték az én frigyemet, és vétkeztek † az én törvényem ellen! [u'5 M\xf3z. 28,49.'] ; [u'r\xe9sz 6,7.']

2 Kiáltnak * hozzám: Én Istenem! mi, az Izráel, ismerünk tégedet! [u'r\xe9sz 5,15. 14,3.4.']

3 Megvetette * Izráel a jót, kergesse hátaz ellenség. [u'r\xe9sz 4,1.6.']

4 Királyt emeltek ők; * de nem én általam; fejedelmet választottak, de tudtomon kivül. Ezüstjökből és aranyukból bálványokat formáltak; csak azért, hogy semmivé legyen. [u'2 Kir. 15,13. 17,22.']

5 Megútálta a te borjúdat, oh Samaria! Haragom felgerjedt ellenök. Meddig nem lehetnek még tiszták?

6 Mert ez is Izráelből való! kézműves csinálta azt, és nem Isten az. Bizony forgácscsá lesz Samaria borjúja!

7 Mert szelet vetnek és vihart aratnak. * Nem indul szárba; termése nem ad lisztet; ha adna is, idegenek nyelik be azt. [u'r\xe9sz 10,13.']

8 Elnyeletett Izráel! Olyan immár a népek közt, mint az edény, a melyennincs * gyönyörűség. [u'Jer. 22,28. 48,38.']

9 Mert ők Assiriához * folyamodnak; Efraim magában bolygó vadszamár; szeretőket bérelnek. [u'r\xe9sz 5,13. 7,11.']

10 De ha bérelnek is a pogányok közt, most összegyűjtöm őket, és kezdenek majd lefogyni a * fejedelmek királyának terhétől. [u'2 Kir. 15,19.20. 17,3.']

11 Mivel megszaporította Efraim az oltárokat a bűnre, * bűnre vezették őt az oltárok. [u'r\xe9sz 10,1.']

12 Ha tízezer törvényt írnék is elébe, idegennek tekintenék azokat.

13 Nékem szánt áldozatképen húst vágnak és esznek; az Úr nem tekint azokra kedvesen. * Immár megemlékezik az ő álnokságukról, és megbünteti az ő vétkeiket; Égyiptomba fognak ők † visszatérni. [u'r\xe9sz 6,6. \xc1m\xf3s 5,21.22.'] ; [u'r\xe9sz 9,3.6.']

14 Most Izráel elfeledkezett az ő alkotójáról és palotákat épített; Júda megerősített városokat szaporított. De én tüzet bocsátok városaira, és az emészti meg az ő erősségeit.