HÓSEÁS KÖNYVE

9. fejezetOda az öröm, itt a visszafizetés

1 Ne örvendezz Izráel oly vígan, mint a pogányok; mert paráználkodással elszakadtál a te Istenedtől, és szeretted a bűnbért * minden búzaszérűn. [u'r\xe9sz 2,4.11.']

2 Szérű és sajtó nem tartja el őket; hiányozni * fog abból a must. [u'r\xe9sz 2,8\u201311.']

3 Nem maradnak az Úr földén, hanem Égyiptomba tér vissza * Efraim; Assiriában tisztátalant esznek. [u'r\xe9sz 8,13.']

4 Nem áldoznak az Úrnak borral; és nem lesznek kedvesek előtte. Áldozataik olyanok lesznek, mint a gyásztornak kenyere; mindnyájan, a kik abból esznek, megfertéztetnek, mert kenyerök csakétvágyuknak szolgál; nem jut be az Úr házába.

5 Mit cselekesztek majd az ünnepnek napján, az Úr ünnepnapján?

6 Mert ímé elbujdosnak a pusztulás miatt; Égyiptom gyűjti be, Móf temeti el őket. * Ezüst kincsöket a csalán örökli; tövis lesz † sátoraikban. [u'vers 3. r\xe9sz 8,13. \xc1m\xf3s 3,4.'] ; [u'r\xe9sz 10,8.']

7 Elérkeztek a számadásnak napjai; elérkeztek a megtorlásnak napjai; megtudja majd Izráel! Bolond a próféta, őrült a léleknek embere a te vétked sokasága miatt és mert akkora a gyűlölség.

8 Efraim szétnéz az én Istenem mellett. * A prófétának minden útaira háló vettetett; gyűlölség van Istenének házában. [u'r\xe9sz 4,12.']

9 Mélyen elfajultak, mint Gibea napjaiban; * demegemlékezik álnokságaikról, és megbünteti az ő gonoszságokat. [u'r\xe9sz 10,9. Bir. 19,22.25.']

10 Mint szőlőfürtöket a pusztában, úgy találtam Izráelt; mint a fügefa első termésének zsengéjét, úgy néztem a ti atyáitokat; * debementek Baál-Peorhoz † és a gyalázatosnak adták magokat, és útálatossá váltak, mint a mit szerettek. [u'5 M\xf3z. 32,10.'] ; [u'4 M\xf3z. 25,3. Zsolt. 106,28.']

11 Efraim! Elszáll dicsőségök, * mint a madár! Nem lesz szülés, sem terhesség, sem fogamzás! [u'r\xe9sz 10,3.6.7.']

12 Mert még ha felnevelnék is fiaikat, mégis gyermektelenekké teszem őket; sőt még nékik is jaj, ha elfordulok tőlök.

13 Efraim, a mint néztem, mint Tírus van plántálva a mezőben; * de Efraimnak mégis az öldöklőhöz kell kihoznia az ő fiait. [u'Jer. 21,13. 17,3.']

14 Adj nékik oh Uram! Mit adj? Adj nékik meddő méhet és kiszáradt emlőket.

15 Minden gonoszságuk * Gilgálban van,mert ott gyűlöltem meg őket. Cselekedeteik gonoszsága miatt kiűzöm őket házamból; † nem szeretem őket többé; fejedelmeik mindnyájan pártütők. [u'r\xe9sz 4,15. 12,11.'] ; [u'vers 3.6.']

16 Meg van verve Efraim, gyökerök elszáradt! Nem teremnek * gyümölcsöt. Még ha nemzenének is, megölöm méhöknek szerelmes magzatit. [u'vers 11.12.']

17 Elveti őket az én Istenem, mert nem hallgattak reá, és bujdosókká lesznek a pogányok * között. [u'vers 3.6.']