ÉSAIÁS KÖNYVE

2. fejezetSionból árad üdv és béke minden népre, előbb azonban eléri a büntetés a bálványozó Izrálet

1 Ésaiásnak, Ámós fiának beszéde, a melyet látott Júda és Jeruzsálem felől.

2 Lészen az utolsó időkben, hogy erősen fog állani az Úr házának hegye, hegyeknek felette, és magasabb lészen a halmoknál, és özönleni fognak * hozzá minden pogányok; [u'Mik. 4,1.2. Zsolt. 67,3. 68,16.17.']

3 És eljönnek sok népek, mondván: Jertek menjünk fel az Úr hegyére, Jákób Istenének házához, hogy megtanítson minket az Ő útaira, és mi járjunk az Ő ösvényein, mert tanítás Sionból jő, és Jeruzsálemből az Úrnak beszéde;

4 Ki ítéletet tesz a pogányok között, és bíráskodik sok nép felett; és csinálnak fegyvereikből kapákat, * és dárdáikból metszőkéseket, és nép népre kardot nem emel, és hadakozást többé nem tanul. [u'Mik. 4,3\u20134. H\xf3s. 2,17.']

5 Jákóbnak háza! jertek * járjunk az Úrnak világosságában! [u'Zsolt. 89,16. 27,1. P\xe9ld. 6,23.']

6 Mert elhagytad, * Uram,a Te népedet, Jákób házát; mivel telvék napkeleti erkölcsökkel, és szemfényvesztők, mint a † Filiszteusok, és idegenek fiaival kötnek szövetséget; [u'Zsolt. 89,39.'] ; [u'Mik. 5,12.']

7 És betelt földje ezüsttel és aranynyal, és nincs szere-száma kincseinek; betelt földje lovakkal, és nincs szere-száma szekereinek;

8 És betelt földje * bálványokkal, és kezeik csinálmányának hajolnak meg, mit ujjaik csináltak. [u'Jer. 2,28. \xc9sa. 44,15.']

9 Ezért porbahajtatik a közember, és megaláztatik a főember, és meg nem bocsátsz nékik.

10 Menj be a kősziklába, és rejtőzzél el a porba az Úr félelme elől, és az Ő nagyságának dicsősége * előtt. [u'\xc9sa. 26,20.']

11 A kevély szemű * közember megaláztatik, és a főemberek magassága porbahajtatik, és csak az Úr magasztaltatik fel ama napon. [u'\xc9sa. 5,15. J\xf3b 46,7.']

12 Mert a seregek * Urának napja eljőminden kevély és magas ellen, és minden felemelkedett ellen, és az megaláztatik. [u'Jel. 6,15\u201317.']

13 És Libánon minden czédrusai ellen, a melyek magasak és felemelkedettek, s Básánnak minden * tölgyfái ellen; [u'Zak. 11,1.2. \xc9sa. 10,33.34. 14,8.']

14 Minden magas hegyek ellen, és minden felemelkedett halmok ellen;

15 Minden magas torony ellen, és minden erős kőfal ellen;

16 És Társisnak minden hajói ellen, és minden gyönyörűséges * drágaságok ellen. [u'\xc9sa. 23,14. Ez\xe9k. 27,29.']

17 És porbahajtatik a közember kevélysége, és megaláztatik a főemberek magassága, és egyedül az Úr magasztaltatik fel ama napon.

18 És a bálványokat * teljességgel elveszti. [u'Zak. 10,2.']

19 És bemennek a sziklák barlangjaiba és a föld hasadékaiba, az Úr félelme elől és nagyságának dicsősége előtt, mikor felkél, hogy megrettentse a földet.

20 Ama napon odadobja * az ember ezüst bálványait és arany bálványait, miket magának csinált, hogy azok előtt meghajoljon, a vakondokoknak és denevéreknek, [u'\xc9sa. 30,22. 31,7.']

21 Hogy elmenjen a sziklák lyukaiba és a hegyek hasadékiba, az Úr félelme elől és az Ő nagyságának dicsősége előtt, mikor felkél, hogy megrettentse a földet.