ÉSAIÁS KÖNYVE

35. fejezetIsten népének dicső állapota a kiállott szenvedések után

1 Örvend a puszta és a kietlen hely,örül a pusztaság és virul mint őszike.

2 Virulva virul és örvend ujjongva, a Libánon dicsősége adatott néki, Karmel és Sáron ékessége; meglátják ők az Úrnak dicsőségét, * Istenünk ékességét. [u'r\xe9sz 40,5.9. 60,1.']

3 Erősítsétek a lankadt * kezeket, és szilárdítsátok a tántorgó térdeket. [u'J\xf3b 4,4. 12,12.']

4 Mondjátok a remegő szívűeknek: legyetek erősek, ne féljetek! Ímé, Istenetek bosszúra jő, az Isten, a ki megfizet, Ő jő, és megszabadít * titeket! [u'r\xe9sz 40,10. 59,20.']

5 Akkor a vakok * szemei megnyílnak, és a süketek fülei megnyittatnak, [u'M\xe1t\xe9 11,5.']

6 Akkor ugrándoz, mint szarvas a sánta, és ujjong a néma * nyelve, mert a pusztában víz fakad, és patakok a kietlenben. [u'r\xe9sz 43,19. 48,21. 49,10.11.']

7 És tóvá lesz a délibáb, és a szomjú föld vizek forrásivá; a sakálok lakhelyén, a hol feküsznek, fű, nád és káka * terem. [u'r\xe9sz 49,10.']

8 És lesz ott ösvény és út, és szentség útának hívatik: tisztátalan nem megy át rajta; hisz csak az övék az; a ki ez úton jár, még a bolond se téved * el; [u'r\xe9sz 49,11. 62,10. 52,2.11. Ez\xe9k. 44,9. \xc9sa. 42,16.']

9 Nem lesz ott oroszlán, és a kegyetlen vad nem jő fel reá, nem is található ott, hanem a megváltottak * járnak rajta! [u'r\xe9sz 11,6.7. 65,25.']

10 Hisz az Úr megváltottai megtérnek, és ujjongás között * Sionba jönnek; és örök öröm fejökön, vígasságot és örömöt találnak; és eltűnik fájdalom és sóhaj. [u'r\xe9sz 51,11. Zsolt. 126,1.2.']