ÉSAIÁS KÖNYVE

53. fejezetAz Úr Szolgájának helyettünk való szenvedése, és dicsősége

1 Ki hitt a mi * tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg? [u'r\xe9sz 49,4. J\xe1n. 12,38. R\xf3m. 10,16.']

2 Felnőtt, mint egy vesszőszál Ő előtte, és mint gyökér a száraz földből, nem volt néki alakja és ékessége, és * néztünk reá, de nem vala ábrázata kivánatos! [u'r\xe9sz 52,14.']

3 Útált és az emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia és betegség ismerője! mint a ki elől orczánkat elrejtjük, útált volt; * és nem gondoltunk vele. [u'r\xe9sz 51,8. Jer. 6,14. Zsolt. 22,7.8.15.16.18. 38,3\u20139.11. 39,12. Siral. 3,4.12.']

4 Pedig betegséginket * ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől! [u'r\xe9sz 6,7. M\xe1t\xe9 8,17.']

5 És ő megsebesíttetett * bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg. [u'R\xf3m. 4,25. 1 Kor. 15,3. 1 P\xe9t. 2,24.']

6 Mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk, kiki az ő útára tértünk; de az Úr mindnyájunk vétkét * ő reá veté. [u'vers 4.']

7 Kínoztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, * mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint juh, mely megnémul az őt nyírők előtt; és száját nem nyitotta meg! [u'M\xe1t\xe9 26,63. Csel. 8,32\u201335. Zsolt. 22,3.12. 13\u201315.17.21.22. 38,14.15.39.10.']

8 A fogságból és ítéletből ragadtatott el, és kortársainál ki gondolt arra, hogy kivágatott az élők földéből, hogy népem bűnéért lőn rajta * vereség?! [u'Zsolt. 88,6. Siral. 3,54.']

9 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutottkínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot, és álnokság * sem találtatott szájában. [u'1 P\xe9t. 2,22.24. 1 M\xf3z. 23,4. 46,4. 49,29\u201331. 2 Kr\xf3n. 21,20. 24,25. 28,27.']

10 És az Úr akarta őt megrontani betegség által; hogyha önlelkét áldozatul adja, magot lát, és napjait meghosszabbítja, és az Úr akarata az ő keze által jó szerencsés * lesz. [u'r\xe9sz 44,28.']

11 Mert lelke szenvedése folytán látni fog, ésmegelégszik, ismeretével igaz szolgám sokakat megigazít, és vétkeiket ő viseli.

12 Azért részt osztok néki a nagyokkal, és zsákmányt a hatalmasokkal oszt, mivelhogy életét halálra adta, és a bűnösök közé számláltatott; pedig ő sokak bűnét hordozá, és a bűnösökért imádkozott! * [u'M\xe1t\xe9 27,28. Luk. 23,34. P\xe9ld. 16,19.']