JEREMIÁS KÖNYVE

28. fejezetHanániás hamis próféta ellene mond Jeremiásnak. Ez annak halálát jövendöli, ami azon évben be is következik

1 És abban az esztendőben, Sedékiás, Júda királya uralkodásának kezdetén, a negyedik esztendőben, az ötödik hónapban monda nékem Hanániás (Azúrnak fia, a próféta, a ki Gibeonból való vala) az Úrnak házában, a papok és az egész nép szemei előtt, mondván:

2 Ezt mondja a Seregek Ura, Izráel Istene, mondván: Eltöröm a babiloni királynak jármát.

3 Teljes két esztendő mulva visszahozom e helyre az Úr házának mindamaz edényeit, a melyeket elvitt innen Nabukodonozor, a babiloni * király, és bevitt Babilonba. [u'2 Kir. 24,1. 11\u201316.']

4 És Jékóniást, Jojákimnak, a Júda királyának fiát és mindama júdabeli foglyokat, a kik elvitettek Babilonba, visszahozom én e helyre, azt mondja az Úr; mert eltöröm a babiloni király jármát.

5 Akkor monda Jeremiás próféta Hanániás prófétának a papok és az egész nép szemei előtt, a mely ott áll vala az Úrnak házában;

6 Mondá pedig Jeremiás próféta: Úgy legyen, úgy cselekedjék az Úr: teljesítse az Úr a te beszédeidet, a melyekkel prófétálád, hogy az Úr házának edényei és a foglyok is mind visszahozatnak Babilonból e helyre,

7 Mindazáltal halld csak e beszédet, a melyet én szólok néked és az egész népnek:

8 A próféták, a kik előttem és előtted eleitől fogva voltak, sok ország ellen és nagy királyságok ellen, hadról, veszedelemről és döghalálról prófétáltak.

9 A mely próféta a békességről prófétál, mikor beteljesedik * a próféta beszéde, akkorismertetik meg a próféta, ha az Úr küldötte-é azt valóban? [u'5 M\xf3z. 18,22.']

10 És vevé Hanániás próféta a jármot a * Jeremiás próféta nyakáról, és széttöré azt. [u'r\xe9sz 27,2.']

11 És szóla Hanániás az egész nép előtt, mondván: Ezt mondja az Úr: Így töröm le Nabukodonozornak, a babiloni királynak jármát két esztendei idő mulva minden nemzet nyakáról: és elméne Jeremiás próféta a maga útjára.

12 És szóla az Úr Jeremiásnak, miután letöré Hanániás próféta a Jeremiás próféta nyakáról a jármot, mondván:

13 Menj el, és beszélj Hanániással, mondván: Ezeket mondja az Úr: A fajármot eltörted, de csináltál helyébe vasjármokat.

14 Mert ezt mondja a Seregek Ura, Izráel Istene: Vasjármot vetettem mind e nemzetek nyakára, hogy szolgáljanak Nabukodonozornak, a babiloni királynak, és szolgálnak néki, sőt a mezei állatokat * is néki adom. [u'r\xe9sz 27,6.']

15 És monda Jeremiás próféta Hanániás prófétának: Halld csak, Hanániás! nem az Úr küldött téged, és te * hazugsággal biztatod e népet. [u'vers 2.4.']

16 Azért így szól az Úr: Ímé, én elküldelek téged a föld színéről, meghalsz ez esztendőben: * mert pártütőleg szóltál az Úr ellen. [u'5 M\xf3z. 13,5. Ez\xe9k. 13,3\u20139.']

17 És meghala Hanániás próféta abban az esztendőben, a hetedik hónapban.