JÓZSUÉ KÖNYVE

20. fejezetA menedékvárosok és szabadságaik

1 Majd szóla az Úr Józsuénak, mondván:

2 Szólj az Izráel fiainak, mondván: Válaszszatok magatoknak menekülésre való városokat, a * melyekről szóltam néktek Mózes által, [u'2 M\xf3z. 21,13. 4 M\xf3z. 35,6\u201334. 5 M\xf3z. 19,1\u201313.']

3 Hogy oda szaladjon a gyilkos, a ki megöl valakit tévedésből, nem szándékosan, és legyenek azok menedékül nékik a vérbosszúló elől.

4 A ki pedig beszalad valamelyikbe e városok közül, álljon aza város kapujába, és beszélje el az ő dolgait a város véneinek hallatára, és vegyék be őt magok közé a városba, és adjanak néki helyet, hogy velök lakozzék.

5 Hogyha pedig kergeti azt a vérbosszúló, ki ne adják a gyilkost annak kezébe, mert nem szándékosan ölte meg az ő felebarátját, és nem gyűlölte ő azt annakelőtte.

6 És lakozzék abban a városban mindaddig, a míg ítéletre állhat a gyülekezet elé, a míg meghal a főpap, a ki abban az időben lesz, azután térjen vissza a gyilkos, és menjen haza az ő városába és az ő házába, abba a városba, a melyből elfutott vala.

7 És kiválaszták Kedest * Galileában a Nafthali hegyén, Sikemet az Efraim hegyén és Kirjáth-Arbát, † azaz Hebront a Júda hegyén. [u'r\xe9sz 21,32.'] ; [u'r\xe9sz 15,13. r\xe9sz 21,11.']

8 Túl a Jordánon pedig Jérikhótól napkelet felé választák Beczert a pusztában, a sík földön Rúben nemzetségéből; Rámothot * Gileádban, a Gád nemzetségéből, és Gólánt Básánban a Manassé nemzetségéből. [u'5 M\xf3z. 4,43.']

9 Ezek voltak a meghatározott városok mind az Izráel fiainak, mind a jövevénynek, a ki közöttük tartózkodik vala, hogy oda szaladjon mindaz, a ki megöl valakit * tévedésből, és meg ne haljon a vérbosszúlónak keze által, míg oda nem áll a gyülekezet elé. [u'vers 2. 5 M\xf3z. 19,4\u20137.']