4Mózes

19. fejezet

A vörös tehén hamuja

1 Szóla azután az Úr Mózesnek és Áronnak, mondván:

2 Ez a törvény rendelése, amelyet parancsolt az Úr, mondván: Szólj Izráel fiainak, hogy hozzanak hozzád egy veres tehenet, épet, amelyben ne legyen hiba, amelynek nyakán iga nem volt!

3 És adjátok azt Eleázárnak, a papnak, és ő vitesse ki azt a táboron kívül, és öljék meg azt őelőtte!

4 És vegyen Eleázár, a pap annak véréből az ő ujjával, és hintsen a gyülekezet sátorának eleje felé annak véréből hétszer!

5 Azután égessék meg azt a tehenet az ő szemei előtt, annak bőrét, húsát, és vérét a ganéjával együtt égessék meg!

6 Akkor vegyen a pap cédrusfát, izsópot és karmazsint, és vesse a tehénnek égő részei közé!

7 És mossa meg a pap az ő ruháit, az ő testét is mossa le vízzel, és azután menjen be a táborba, és tisztátalan legyen a pap estéig!

8 Az is, aki megégeti azt, mossa meg az ő ruháit vízzel, és az ő testét is mossa le vízzel, és tisztátalan legyen estéig!

9 Valamely tiszta ember pedig szedje fel annak a tehénnek hamvát, és helyezze el azt a táboron kívül tiszta helyre, hogy legyen az Izráel fiai gyülekezetének szolgálatára a tisztulásnak vizéhez! Bűnért való áldozat ez.

10 És az, aki felszedi a tehénnek hamvát, mossa meg az ő ruháit, és tisztátalan legyen estéig! És legyen ez Izráel fiainak és a köztük tartózkodó jövevénynek örök rendelésül!

11 Aki illeti akármely embernek a holttestét, és tisztátalanná lesz hét napig, Agg 2,13

12 az olyan tisztítsa meg magát azzal a vízzel harmadnapon és hetednapon, és tiszta lesz. Ha pedig nem tisztítja meg magát harmadnapon és hetednapon, akkor nem lesz tiszta.

13 Valaki holtat illet, bármely embert, aki megholt, és meg nem tisztítja magát, az megfertőzteti az Úrnak hajlékát, és irtassék ki az a lélek Izráelből, mivelhogy tisztulásnak vize nem hintetett őreá, tisztátalan lesz, még rajta van az ő tisztátalansága.

14 Ez legyen a törvény, mikor valaki sátorban hal meg! Mindaz, aki bemegy a sátorba, és mindaz, aki ott van a sátorban, tisztátalan legyen hét napig!

15 Minden nyitott edény is, amelyen nincs lezárható fedél, tisztátalan.

16 És mindaz, aki illet a mezőn fegyverrel megöletettet, vagy megholtat, vagy emberi csontot, vagy sírt, tisztátalan legyen hét napig!

17 És vegyenek a tisztátalanért a bűnért való megégetett áldozatnak hamvából, és töltsenek arra élő vizet edénybe!

18 Valamely tiszta ember pedig vegyen izsópot, és mártsa azt vízbe, és hintse meg a sátort és minden edényt és minden embert, akik ott lesznek, és azt is, aki a csontot vagy a megöltet, vagy a megholtat, vagy a koporsót illette. Zsolt 51,9

19 Hintse pedig meg a tiszta a tisztátalant harmadnapon és hetednapon, és tisztítsa meg őt hetednapon, azután mossa meg az ő ruháit, mossa le magát is vízzel, és tiszta lesz este.

20 Ha pedig valaki tisztátalanná lesz, és nem tisztítja meg magát, az a lélek irtassék ki a község közül, mivelhogy az Úrnak szent helyét megfertőztette, a tisztulásnak vize nem hintetett őreá, tisztátalan az.

21 Ez legyen őnáluk örök rendelésül: mindaz, aki hinti a tisztulásnak vizét, mossa meg az ő ruháit, mindaz, aki illeti a tisztulásnak vizét, tisztátalan legyen estéig!

22 És valamit illet a tisztátalan, tisztátalan legyen az; és az a lélek is, aki illeti azt, tisztátalan legyen estéig!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában