ZSOLTÁROK KÖNYVE

19. fejezetIsten dicsősége a természetben és az ő igéjében. Könyörgés bűnbocsánatért és a bűn ellen való oltalomért

1 Az éneklőmesternek; * Dávid zsoltára. [u'1 Kr\xf3n. 25,1.']

2 Az egek * beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti † az égboltozat. [u'Zsolt. 97,6.'] ; [u'1 M\xf3z. 1,6.']

3 Nap napnak mond beszédet; * éj éjnek ad jelentést. [u'R\xf3m. 1,20.']

4 Nem olyanszó, sem olyanbeszéd, a melynek hangja nem hallható:

5 Szózatuk kihat * az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennök sátort. [u'R\xf3m. 10,18.']

6 Olyan ez, mint egy vőlegény, a ki az ő ágyasházából jön ki; örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát.

7 Kijövetele az ég egyikszélétől s forgása a másikszéléig; és nincs semmi, a mi elrejtőzhetnék hevétől.

8 Az Úrnak törvénye * tökéletes, megeleveníti a lelket; az Úrnak bizonyságtétele biztos, † bölcscsé teszi az együgyűt. [u'Zsolt. 18,31.'] ; [u'Zsolt. 119,130.']

9 Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet; az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja * a szemeket. [u'Zsolt. 119,105.']

10 Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké; az Úrnak ítéletei változhatatlanok s mindenestől fogva igazságosak.

11 Kivánatosabbak * az aranynál, még a sok színaranynál is; és édesebbek a méznél, még a színméznél is. [u'Zsolt. 119,14.72.127.']

12 Szolgádat is intik azok; a ki megtartja azokat, nagy jutalma * van. [u'3 M\xf3z. 18,5.']

13 Ki veheti észre a tévedéseket? Titkos * bűnöktől tisztíts meg engemet. [u'3 M\xf3z. 4,22.']

14 Tartsd távol a te szolgádat a szándékosoktól; * ne uralkodjanak rajtam; akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek, sok vétektől. [u'Zsolt. 18,24. 1 S\xe1m. 25,22.33.']

15 Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem * gondolatai előtted, legyenek, oh Uram, kősziklám és megváltóm. [u'Zsolt. 104,34.']