ZSOLTÁROK KÖNYVE

33. fejezetIsten mindenható jóságának dicsérete

1 Örvendezzetek ti igazak, * az Úrban; a hívekhez illik a dícséret. [u'Kol. 3,16. Jak. 5,13. Fil. 4,4.']

2 Dicsérjétek az Urat cziterával; tízhúrú hárfával zengjetek néki.

3 Énekeljetek néki új * éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. [u'Zsolt. 40,4.']

4 Mert az Úr szava * igaz, és minden cselekedete hűséges. [u'Zsolt. 146,6.']

5 Szereti az igazságot és törvényt; az Úr kegyelmével telve a föld.

6 Az Úr szavára * lettek az egek, és szájának leheletére minden † seregök. [u'1 M\xf3z. 1,6.7. J\xe1n. 1,1\u20133.'] ; [u'J\xf3b. 26,13.']

7 Összegyűjti a * tenger vizeit, mintegy tömlőbe; tárházakba rakja a hullámokat. [u'J\xf3b 26,10.']

8 Féljen * az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. [u'J\xf3b 37,22.23.']

9 Mert ő szólt * és meglett, ő parancsolt és előállott. [u'1 M\xf3z. 1,3\u20136.']

10 Az Úr elforgatja a nemzetek * tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait. [u'Nehem. 4,15. Zsolt. 2,1\u20134. \xc9sa. 19,3.']

11 Az Úr tanácsa * megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről-nemzedékre. [u'P\xe9ld. 19,21.']

12 Boldog nép az, a * melynek Istene az Úr, az a nép, a melyet örökségül választott magának. [u'5 M\xf3z. 4,7.8. 2 S\xe1m. 7,23.24.']

13 Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát.

14 Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára.

15 Ő alkotta mindnyájok szivét, ésjól tudja minden tettöket.

16 Nem szabadul meg * a király nagy sereggel; a hős sem menekül meg nagy erejével; [u'Zsolt. 44,7.']

17 Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg.

18 Ámde az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat,

19 Hogy kimentse lelköket a halálból, és az éhségben iseltartsa * őket. [u'Zsolt. 37,19. 34,6.7.11. J\xf3b 5,20.']

20 Lelkünk az Urat várja, segítségünk és * paizsunk ő. [u'1 M\xf3z. 15,1.']

21 Csak ő benne vigad a mi szívünk, csak az ő szent nevében bízunk!

22 Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, a miképen bíztunk te benned.