ZSOLTÁROK KÖNYVE

7. fejezetAz igazságos Isten megmenti az igaz-szívű Dávidot az igazságtalan ellenség ellen

1 Dávid siggajonja, a melyet az Úrhoz énekelt a * Benjáminita Kús beszéde miatt. [u'2 S\xe1m. 16,5\u201311.']

2 Én Uram Istenem, benned bízom; oltalmazz meg engem minden üldözőmtől, és szabadíts meg engem,

3 Hogy szét ne tépje, * mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. [u'Zsolt. 10,9.']

4 Én Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben.

5 Ha gonoszszal * fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet: [u'J\xf3b 31,7.8.']

6 Akkorellenség üldözze lelkemet s érje el és tapodja földre az én életemet, és sujtsa porba az én dicsőségemet. Szela.

7 Kelj fel, Uram, * haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen; serkenj fel mellettem, te, a ki parancsoltál ítéletet! [u'Zsolt. 44,24. 142,8.']

8 És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettök térj vissza a magasságba.

9 Az Úr ítéli meg a népeket. Bírálj meg engem Uram, az én * igazságom és ártatlanságom szerint! [u'1 M\xf3z. 18,25. Zsolt. 18,21\u201325.']

10 Szünjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága és erősítsd meg az igazat; mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket * és veséket. [u'Jer. 11,20. Jel. 2,23.']

11 Az én paizsom az Istennél van, a ki * megszabadítja az igazszívűeket. [u'Zsolt. 9,5.']

12 Isten igaz biró; és olyan Isten, a ki mindennap haragszik.

13 Ha meg nem tér a gonosz,* kardját élesíti, kézívét felvonja és felkészíti azt. [u'5 M\xf3z. 32,41. Siral. 2,4.']

14 Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait.

15 Ímé, álnoksággal * vajúdik a gonosz, hamisságot fogan és hazugságot szül. [u'J\xf3b 15,35. \xc9sa. 59,4.']

16 Gödröt ás és mélyre vájja azt; de beleesik * a verembe, a mit csinált. [u'P\xe9ld. 5,22. Zsolt. 9,16.']

17 Forduljon vissza fejére az, a mit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága.

18 Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és * éneklek a felséges Úr nevének. [u'Zsolt. 9,5\u20137. 18,21\u201328.']