ZSOLTÁROK KÖNYVE

81. fejezetAz igaz ünneplés

1 Az éneklőmesternek, * a gittithre. Aszáfé. [u'1 Kr\xf3n. 25,1.']

2 Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek; ujjongjatok a Jákób Istenének!

3 Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát cziterával együtt.

4 Fújjatok kürtöt új holdra, * holdtöltekor, a mi ünnepünk napján; [u'4 M\xf3z. 10,2\u201310.']

5 Mert végzett dolog ez Izráelnél, a Jákób Istenének rendelése.

6 Bizonyságul * tette ő a József nemzetségében, a mikor kijött Égyiptom földe ellen. Nyelvet hallék ott,a mit nem tudtam. [u'2 M\xf3z. 23,17.']

7 Megszabadítottam a * tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. [u'2 M\xf3z. 3,7\u201310.']

8 A nyomorúságban * segítségül hívtál és én megszabadítottalak téged; meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében; megpróbáltalak téged a † versengések vizénél. Szela. [u'2 M\xf3z. 14,10.'] ; [u'2 M\xf3z. 17,7.']

9 Hallgass én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened! Oh Izráel, ha * te meghallgatnál engem! [u'5 M\xf3z. 32,29.']

10 Ne legyen te nálad idegen isten, és az idegen isten előtt meg ne hajolj!

11 Én, az Úr * vagyok a te Istened, a ki kihoztalak téged Égyiptom földéről: nyisd szét a te szájad és betöltöm azt. [u'2 M\xf3z. 20,1.2.']

12 De nem hallgatott * népem az én szómra, és Izráel nem engedelmeskedett nékem. [u'Csel. 7,39\u201341.']

13 Ott hagytam * azért őt szívöknek keménységében, hogy járjanak a magok tanácsa szerint. [u'Csel. 7,42.']

14 Oh, ha az én * népem hallgatna reám, sIzráel az én utaimon járna! [u'\xc9sa. 48,18. 5 M\xf3z. 28,1\u201313.']

15 Legott megaláznám ellenségeit, s szorongatói ellen fordítanám kezem.

16 Az Úrnak gyűlölői * hízelegnének néki, és örökkévaló volna az ő idejök. [u'Zsolt. 18,24.25.']

17 És ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel * töltenélek be téged! [u'5 M\xf3z. 32,13.']