ZSOLTÁROK KÖNYVE

86. fejezetNagy nyomorúságban való könyörgés

1 Dávid * imádsága.Hajtsd hozzám Uram füledet, hallgass meg engem, mert nyomorult és szegény vagyok én! [u'2 S\xe1m. 23,1.']

2 Tartsd meg életemet, mert kegyes vagyok én; mentsd meg én Istenem a te szolgádat, a ki bízik benned.

3 Könyörülj én rajtam Uram, mert hozzád kiáltok minden napon!

4 Vidámítsd meg a te szolgádnak lelkét, mert hozzád emelem * fel Uram lelkemet. [u'Zsolt. 50,15.']

5 Mert te Uram jó vagy és kegyelmes, és * nagy irgalmasságú mindazokhoz, a kik hozzád kiáltanak. [u'Zsolt. 103,17.18.']

6 Figyelmezzél Uram az én imádságomra, és hallgasd meg az én könyörgésemnek szavát!

7 Nyomorúságomnak idején hozzád kiáltok, * mert te meghallgatsz engem. [u'Zsolt. 50,15.']

8 Nincsen Uram hozzád hasonló az istenek között, és * nincsenek hasonlók † a te munkáidhoz! [u'Zsolt. 95,3.'] ; [u'Zsolt. 136,4.']

9 Eljőnek a népek mind, a melyeket alkottál, és * leborulnak előtted Uram, és dicsőítik a te nevedet. [u'Malak. 1,11.']

10 Mert nagy vagy te és csodadolgokat mívelsz; csak te vagy Isten egyedül!

11 Mutasd meg * nékem a te útadat, hogy járhassak a te igazságodban, ésteljes szívvel féljem nevedet. [u'Zsolt. 25,4. 32,8.']

12 Dicsérlek téged Uram, Istenem, teljes szívemből, és dicsőítem a te nevedet örökké!

13 Mert nagy én rajtam a te kegyelmed, és kiszabadítottad * lelkemet a mélységes pokolból. [u'Zsolt. 16,10. 49,16. 88,6.7.']

14 Isten! Kevélyek támadtak fel ellenem, és * kegyetlenek serege keresi lelkemet, a kikmeg sem gondolnak téged. [u'1 S\xe1m. 24,12.']

15 De te Uram, könyörülő és irgalmas * Isten vagy, késedelmes a haragra, nagy kegyelmű és igazságú! [u'2 M\xf3z. 34,6. 4 M\xf3z. 14,18.']

16 Tekints reám és könyörülj rajtam! Add a te erődet a te szolgádnak, és szabadítsd meg a te * szolgálóleányodnak fiát! [u'Zsolt. 116,16.']

17 Adj jelt nékem javamra, hogy lássák az én gyűlölőim és szégyenüljenek meg, a mikor te Uram megsegítesz és megvigasztalsz engem.