JÁNOS JELENÉSEKRŐL

15. fejezetAkik az üvegtengernél énekelnek

1 És láték mennyben más nagy és csodálatos jelt: hét angyalt, a kinél vala a hét utolsó * csapás; mert az által teljesedett be az Istennek haragja. [u'r\xe9sz 11,14.']

2 És láték úgymint üvegtengert * tűzzel elegyítve; és azokat, a kik diadalmasok a fenevadon és az ő képén, és bélyegén és az ő nevének † számán, látám állani az üvegtenger mellett, a kiknek kezében valának az Istennek hárfái. ** [u'r\xe9sz 4,6.'] ; [u'r\xe9sz 13,18.'] ; [u'r\xe9sz 5,8. 14,2.']

3 És énekelik vala Mózesnek * az Isten szolgájának énekét, és a Báránynak énekét, ezt mondván: † Nagyok és csodálatosak ** a te dolgaid, mindenható Úr Isten; igazságosak és igazak a †† te útaid, óh szentek Királya! [u'2 M\xf3z. 15,1.'] ; [u'Zsolt. 111,2.'] ; [u'Zsolt. 139,14.'] ; [u'Zsolt. 145,17.']

4 Ki ne félne téged, * Uram! és kine dicsőítené a te nevedet? mert csak egyedül vagy szent. Mert † eljőnek mind a pogányok és lehajolnak előtted; mert a te ítéleteid ** nyilvánvalókká lettek. [u'Jer. 10,7.'] ; [u'Malak. 1,11. \xc9sa. 66,23.'] ; [u'r\xe9sz 14,7.']

Az utolsó hét csapás. Előkészület a harag hét poharának kitöltésére

5 És ezeknek utána látám, és ímé megnyittaték * a mennyben a bizonyságtétel sátorának temploma, [u'r\xe9sz 11,19.']

6 És kijöve a templomból a hét angyal, a kinél a hét csapás vala, tiszta és fehér gyolcsba öltözve, és mellöknél arany övekkel körülövezve.

7 És egy a * négy lelkes állat közül ada a hét angyalnak hét aranypoharat, a mely az örökkön örökké élő Istennek haragjával teljes vala. [u'r\xe9sz 4,6.']

8 És megtelék a templom füsttel * az Isten dicsőségének és erejének miatta, és senki a templomba be nem mehet vala, mígnem a hét angyal † hét csapása bevégeztetik. [u'2 M\xf3z. 40,34\u201335. 1 Kir. 8,10.11. \xc9sa. 6,4.'] ; [u'vers 6.']