Zakariás

6. fejezet

A négy szekér

1 Majd megfordulék, és felemelém szemeimet, és látám, hogy ímé, négy szekér jön vala ki két hegy közül, és azok a hegyek érchegyek.

2 Az első szekérben veres lovak, a második szekérben fekete lovak,

3 és a harmadik szekérben fehér lovak, a negyedik szekérben pedig tarka lovak, erősek.

4 És megszólalék, és mondám az angyalnak, aki beszél vala velem: Mik ezek, Uram?

5 Az angyal felele, és mondá nékem: Ezek az égnek négy szele, jőnek az egész föld Ura mellett való szolgálatukból. Dán 7,2

6 Amelyben a fekete lovak vannak, észak földjére mennek, és a fehérek mennek utánuk, a tarkák pedig a dél földjére mennek.

7 Az erősek is mennek, és kívánják eljárni a földet. És mondá: Menjetek, járjátok el a földet! És eljárák a földet.

8 Majd híva engem, és beszéle velem, mondván: Lásd! Az észak földjére menők lecsendesíték lelkemet északnak földjén.

Ismételt ígéret a Csemetéről, aki király és pap is lesz

9 És szóla az Úr hozzám, mondván:

10 Végy a számkivetésből valóktól: Heldaitól, Tóbiástól és Jedajától! És menj be azon a napon, menj be Jósiának, a Sefániás fiának házába, akik Babilonból jöttenek!

11 Végy ugyanis ezüstöt és aranyat, és csinálj koronákat, és tedd Jósuának, a Jehosadák fiának, a főpapnak fejére!

12 És szólj néki, mondván: Ezt mondja a Seregeknek Ura, mondván: Ímé, egy férfiú, a neve Csemete, mert csemete támad belőle, és megépíti az Úrnak templomát!

13 Mert ő fogja megépíteni az Úrnak templomát, és nagy lesz az ő dicsősége, és ülni és uralkodni fog az ő székében, és pap is lesz az ő székében, és békesség tanácsa lesz kettőjük között.

14 És a koronák legyenek Hélemnek, Tóbiásnak, Jedajának és Hénnek, a Sefániás fiának emlékjelei az Úr templomában.

15 És a messze lakók eljőnek, és építenek az Úr templomában, és megtudjátok, hogy a Seregeknek Ura küldött el engem hozzátok. Így lesz, ha hallgattok az Úrnak, a ti Isteneteknek szavára!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában