PÁL ELSŐ LEVELE A THESSZALONIKAIAKHOZ

5. fejezet

Krisztus eljövetelének várása

1 Ennek idejéről és órájáról pedig nem szükséges írnom nektek, testvéreim,

2 mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. Mt 24,43; Lk 12,39; 2Pt 3,10

3 Amikor azt mondják: Békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a végső romlás, mint a fájdalom a várandós asszonyra, és nem fognak megmenekülni.

4 Ti azonban, testvéreim, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajként lephetne meg titeket.

5 Hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok, nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. Róm 13,12-14

6 Akkor ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok!

7 Mert akik alszanak, éjjel alszanak, és akik megrészegednek, éjjel részegednek meg.

8 Mi azonban, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk józanok, vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját és mint sisakot, az üdvösség reménységét. Ézs 59,17; Ef 6,13-17

9 Mert Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget a mi Urunk Jézus Krisztus által,

10 aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, vele együtt éljünk.

11 Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is.

Mindenki iránt a jóra törekedjetek!

12 Kérünk titeket, testvéreink, hogy becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, akik elöljáróitok az Úrban, és intenek is titeket.

13 Munkájukért nagyon becsüljétek és szeressétek őket! Éljetek egymással békességben!

14 Kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez.

15 Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra egymás és mindenki iránt.

16 Mindenkor örüljetek,

17 szüntelenül imádkozzatok,

18 mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra.

19 A Lelket ne oltsátok ki,

20 a prófétálást ne vessétek meg,

21 de mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg,

22 a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok!

Üdvözletek, áldás

23 A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.

24 Hű az, aki elhív erre titeket; és ő meg is cselekszi azt.

25 Testvéreim, imádkozzatok értünk is!

26 Köszöntsetek minden testvért szent csókkal!

27 Az Úr nevében hagyom meg nektek, hogy olvassátok fel ezt a levelet minden testvérnek!

28 A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában