PÁL ELSŐ LEVELE TIMÓTEUSHOZ

 • 1. fejezet

  Címzés, üdvözlés Óvás a hamis tanítóktól Pál, Isten bűnösöket megmentő kegyelmének példája Buzdítás a nemes harcra
 • 2. fejezet

  Imádkozás minden emberért Férfiak és asszonyok magatartása az istentiszteleten
 • 3. fejezet

  A püspökről A diakónusokról A kegyesség titka
 • 4. fejezet

  Isten minden teremtménye jó A kegyesség haszna Timóteus legyen példa a gyülekezetben
 • 5. fejezet

  A gyülekezet megintésének módja Az özvegyekről A presbiterekről A gyülekezet vezetése részrehajlás nélkül
 • 6. fejezet

  A szolgákról Óvás a tévtanoktól és a pénzimádattól A hit nemes harcának megharcolása A gazdagokról A letétbe adott kincs megőrzése. Áldás

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában