MÓZES ÖTÖDIK KÖNYVE

 • 1. fejezet

  Visszatekintés Izráel pusztai vándorlására
 • 2. fejezet

  Izráel kikerüli Edóm, Móáb és Ammón országát Szíhón legyőzése
 • 3. fejezet

  Izráel legyőzi Básán királyát Mózes nem mehet be az ígéret földjére
 • 4. fejezet

  Mózes a törvény megtartására inti népét Három menedékváros a Jordánon túl Mózes megismétli a törvény igéit
 • 5. fejezet

  A Tízparancsolat Mózes közvetíti a népnek Isten parancsait
 • 6. fejezet

  A nagy parancsolat: Szeresd az Urat!
 • 7. fejezet

  Parancs a kánaáni bálványimádás kiirtására
 • 8. fejezet

  Isten jósága hűségre kötelez
 • 9. fejezet

  Emlékeztetés Izráel nyakasságára
 • 10. fejezet

  Új törvénytáblák. Áron halála Intés hálás engedelmességre
 • 11. fejezet

  Emlékeztetés az Úr csodáira Az engedelmesség áldása és az engedetlenség átka
 • 12. fejezet

  Csak egy helyen szabad áldozni A vért nem szabad megenni
 • 13. fejezet

  A bálványimádásra csábítók büntetése
 • 14. fejezet

  A pogányos gyász tilalma A tiszta és tisztátalan állatok A tized
 • 15. fejezet

  Az elengedés esztendeje A héber rabszolgák szabadon bocsátása Az állatok elsőszülöttjét fel kell áldozni
 • 16. fejezet

  A három főünnep Igazságos ítélkezés Pogány szokások tiltása és büntetése
 • 17. fejezet

  A legfőbb törvényszék A királytörvény
 • 18. fejezet

  A lévita papok javadalma A varázslás tiltása Igaz próféta ígérete
 • 19. fejezet

  Menedékvárosok A hamis tanúzás büntetése
 • 20. fejezet

  A hadviselés szabályai
 • 21. fejezet

  Engesztelés ismeretlen tettes által meggyilkoltakért Foglyul ejtett nővel kötött házasság Az elsőszülöttségi jog Az engedetlen fiú büntetése Az akasztott ember eltemetése
 • 22. fejezet

  Az elveszett jószág megőrzése Különböző intelmek A házasság tisztaságára vonatkozó törvények
 • 23. fejezet

  Kik tartozhatnak az Úr gyülekezetéhez? A tábor tisztasága Különböző tilalmak
 • 24. fejezet

  A házassági elválás Az emberszeretet különböző törvényei
 • 25. fejezet

  A botbüntetés A sógorházasság Hamis mértékek használatának tilalma Emlékeztetés Amálék bűnére
 • 26. fejezet

  Az új termés bemutatása A törvénykönyv záró intelmei
 • 27. fejezet

  Az emlékkövek felállítása A tizenkét átokmondás
 • 28. fejezet

  Áldások ígérete Fenyegetés átkokkal
 • 29. fejezet

  Intés a szövetség megtartására
 • 30. fejezet

  Az élet és a halál útja
 • 31. fejezet

  Józsué Mózes utódja A törvényt hétévenként fel kell olvasni További intézkedések és intések
 • 32. fejezet

  Mózes éneke Mózes éneke Mózes megtekinti az ígéret földjét
 • 33. fejezet

  Mózes áldásai
 • 34. fejezet

  Mózes halála

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában