A PRÉDIKÁTOR KÖNYVE

10. fejezet

A bölcs és az ostoba magatartás eredménye

1 Egy döglött légytől büdös lesz és megerjed a kenőcskészítő olaja; egy kis ostobaság hatásosabb a bölcsességnél és a tisztességnél.

2 A bölcs ember gondolatai a jóra, az ostoba gondolatai a rosszra irányulnak.

3 Akármerre jár is az ostoba: Őbelőle hiányzik az ész, mégis azt gondolja, hogy mindenki más az ostoba.

4 Ha az uralkodó haragra lobban ellened, ne hagyd el helyedet, mert a higgadtság nagy vétkeket akadályoz meg! Péld 16,14

5 Láttam, hogy van olyan rossz dolog is a nap alatt, amely a hatalmasok tévedéséből következik:

6 az ostobák nagy méltóságra kerülnek, az érdemesek pedig alacsony sorsra jutnak. Péld 30,22

7 Láttam rabszolgákat lóháton ülni, és fejedelmeket gyalog járni, mintha rabszolgák volnának.

8 Aki vermet ás, beleesik abba, és aki lerontja a kőkerítést, azt megmarja a kígyó. Zsolt 7,16; Péld 26,27; 28,10

9 Aki követ fejt, megsértheti magát, és aki fát hasogat, veszedelemben forog.

10 Ha kicsorbul a vas, és nem köszörülik ki, akkor több erőt kell kifejteni. A helyesen alkalmazott bölcsesség a hasznos!

11 Ha megmar a kígyó, mielőtt megbűvölték, semmit sem ér aztán a kígyóbűvölő tudománya. Zsolt 58,5-6

12 A bölcs embert kedvessé teszik saját szavai, az ostobát pedig saját szája teszi tönkre.

13 Beszédének a kezdete butaság, és a vége szörnyű ostobaság.

14 Az ostoba szaporítja a szót, pedig nem tudja senki, hogy mi fog történni. Ki is tudná megmondani, hogy mit hoz a jövő? Préd 5,2; 8,7

15 Az ostobát úgy kifárasztja a munkája, hogy a városba sem tud bemenni.

16 Jaj neked, ország, ha királyod gyermek, és vezetőid már reggel lakomáznak! Ézs 3,4; 5,11

17 Boldog vagy, ország, ha királyod nemes ember, és vezetőid a rendes időben étkeznek, önuralommal és nem részegeskedve!

18 Ha rest az ember, megroskad a gerenda, és ha ölbe teszi a kezét, csöpög a háztető.

19 Mulatság kedvéért rendeznek lakomát, és vidámmá teszi az életet a bor, de pénz kell mindehhez. Bír 9,13; Zsolt 104,15

20 Még gondolatodban se átkozd a királyt, és hálószobádban se átkozd a gazdagot! Mert az égi madár is elviszi a szót, és a szárnyas állat is elárulja a beszédet. 2Móz 22,27

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában