EZÉKIEL KÖNYVE

 • 1. fejezet

  Ezékiel látomása
 • 2. fejezet

  Ezékiel prófétai küldetése
 • 3. fejezet

  Az igehirdetés kötelessége A próféta őrállói hivatása A prófétai küldetés megerősítése újabb látomás során
 • 4. fejezet

  Jeruzsálem ostromának kiábrázolása
 • 5. fejezet

  Jövendölés Jeruzsálem pusztulásáról
 • 6. fejezet

  Ítélethirdetés a bálványimádás miatt
 • 7. fejezet

  A harag napja
 • 8. fejezet

  Bálványimádás a jeruzsálemi templomban
 • 9. fejezet

  Látomás Jeruzsálem pusztulásáról
 • 10. fejezet

  Isten tüzet küld Jeruzsálemre A kerúbok: Isten dicsőségének hordozói
 • 11. fejezet

  Ítélet Júda elöljárói fölött Ígéret a hazatérésre Isten dicsősége elhagyja Jeruzsálemet
 • 12. fejezet

  Ezékiel jelképesen ábrázolja a fogságot Közel van az ítélet
 • 13. fejezet

  Hamis próféták ítélete
 • 14. fejezet

  A bálványimádók nem kaphatnak kijelentést Jeruzsálem nem kerülheti el az ítéletet
 • 15. fejezet

  A haszontalan szőlőtőke példázata
 • 16. fejezet

  Példázat a hűtlen Jeruzsálemről A hűtlen Izráel büntetése Új élet reménysége
 • 17. fejezet

  Példázat a szőlőtőkéről és a saskeselyűről A példázat magyarázata Ígéret Izráel helyreállítására
 • 18. fejezet

  Tanítás az egyéni felelősségről Isten kegyelmes a megtérőkhöz
 • 19. fejezet

  Jelképes gyászének Júda két királyáról A pusztába kitelepített szőlőtőke
 • 20. fejezet

  Történelmi lecke Izráel hűtlenségéről Isten megtisztító ítélete
 • 21. fejezet

  Ítéletes prófécia Jeruzsálem ellen Isten kivont kardja Izráelre támad Jelképes prófécia a babiloniak támadásáról Ítélethirdetés az ammóniak ellen
 • 22. fejezet

  Jeruzsálem bűnei és bűnhődése A nép vezetőinek bűne
 • 23. fejezet

  Példázat a két házasságtörő asszonyról A hűtlenség büntetése A harag pohara Vád és ítélet
 • 24. fejezet

  Példázat a rozsdás fazékról Híradás Jeruzsálem elestéről
 • 25. fejezet

  Ítélethirdetés Ammón ellen Ítélethirdetés Móáb és Edóm ellen Ítélethirdetés a filiszteusok ellen
 • 26. fejezet

  Jövendölés Tírusz ostromáról és pusztulásáról
 • 27. fejezet

  Tírusz összeomlása
 • 28. fejezet

  Tírusz elpusztul felfuvalkodottsága miatt Újabb siratóének Tírusz bukásán Prófécia Szidónról
 • 29. fejezet

  Jövendölés Egyiptom lehanyatlásáról
 • 30. fejezet

  Ítélet jön Egyiptomra
 • 31. fejezet

  Asszíria intő példa Egyiptom számára
 • 32. fejezet

  Siratóének Egyiptom fölött Egyiptom is a népek temetőjébe kerül
 • 33. fejezet

  Az őrálló felelőssége Ítélethirdetés a júdaiak elbizakodottsága miatt A próféta csúfolói
 • 34. fejezet

  Ítélet a hűtlen pásztorok fölött A jó pásztor uralkodása
 • 35. fejezet

  Ítélet Edóm országa fölött
 • 36. fejezet

  Új élet ígérete
 • 37. fejezet

  Látomás Izráel újjáéledéséről Izráel és Júda újra egy néppé lesz
 • 38. fejezet

  Góg népe rátámad Izráelre Isten szembeszáll Góg népével
 • 39. fejezet

  Góg népe megsemmisül az ítélet napján Izráel kegyelmet és békességet nyer
 • 40. fejezet

  Ezékiel látomása az új templomról A külső udvar kapuinak leírása A belső udvar kapui és építményei A templomépület leírása
 • 41. fejezet

  A templom körül levő építmények A templom belső díszítése A templom belseje és az udvari csarnok
 • 42. fejezet

  A papok használatára rendelt kamrák A templomtér kerülete
 • 43. fejezet

  Isten dicsősége az új templomban Az új oltár
 • 44. fejezet

  A keleti kaput zárva kell tartani A léviták szolgálati beosztása A papi szolgálat kiváltsága
 • 45. fejezet

  A szent terület kijelölése Áldozati rendtartás
 • 46. fejezet

  Az áldozati rendtartás folytatása A fejedelem birtokának öröklési rendje Az áldozati konyhák
 • 47. fejezet

  A templomból forrás fakad Az új ország határai
 • 48. fejezet

  Az új ország felosztása Az új Jeruzsálem

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában