MÓZES ELSŐ KÖNYVE

15. fejezet

Ábrahám hite

1 Ezek után az események után így szólt az Úr Abrámhoz látomásban: Ne félj, Abrám! Én vagyok a pajzsod: jutalmad igen bőséges. Zsolt 3,4; 18,3; 1Móz 12,2.7; 13,14-17; 17,1-27

2 De Abrám ezt mondta: Ó, Uram, Uram! Mit adhatsz nekem, hiszen gyermektelen vagyok, és házamat a damaszkuszi Elíézer örökli. ApCsel 7,5

3 Nem adtál nekem utódot – mondta Abrám –, ezért egy házamnál született szolga lesz az örökösöm.

4 Ám ekkor így szólt hozzá az Úr: Nem ő lesz az örökösöd, hanem az lesz az örökösöd, aki tőled fog származni.

5 Majd kivezette az Úr, és azt mondta: Tekints föl az égre, és számold meg a csillagokat, ha meg tudod számolni! Ennyi utódod lesz! – mondta. 1Móz 16,10; 17,2.20; 22,17; 2Móz 32,13; 5Móz 1,10; Róm 4,18; Zsid 11,12

6 Abrám hitt az Úrnak, és ő ezt számította be neki igazságul. Róm 4,3.9.22; Gal 3,6; Jak 2,23

Az Úr szövetséget köt Ábrahámmal

7 Azután ezt mondta neki: Én az Úr vagyok, aki kihoztalak Úr-Kaszdímból, hogy neked adjam örökségül ezt a földet. 1Móz 11,31; Neh 9,7

8 Abrám ezt kérdezte: Ó, Uram, Uram! Miből tudhatnám, hogy én öröklöm azt?

9 Ezt mondta neki: Hozz nekem egy hároméves üszőt, egy hároméves kecskét és egy hároméves kost, egy gerlicét és egy galambot!

10 Elhozta neki mindezeket, azután középen kettéhasította őket, és mindegyiknek a két felét egymással szemben helyezte el; a madarakat azonban nem hasította ketté. Jer 34,18

11 Ekkor ragadozó madarak szálltak a húsdarabokra, de Abrám elkergette őket.

12 Napnyugtakor aztán Abrám mély álomba zuhant, és rémítő nagy sötétség borult rá.

13 Ekkor az Úr azt mondta Abrámnak: Tudd meg, hogy a te utódaid jövevények lesznek egy olyan országban, amely nem az övék: rabszolgákká teszik és nyomorgatják őket négyszáz évig. 2Móz 1,11-14; 12,40; ApCsel 7,6; Gal 3,17

14 De ítéletet tartok azon a népen is, amelyet szolgálnak, és azután majd nagy vagyonnal kijönnek onnan. 2Móz 3,20.22; ApCsel 7,7

15 Te pedig békességgel térsz őseidhez, és késő vénségedben temetnek el. 1Móz 25,8

16 Csak a negyedik nemzedék tér vissza ide, mert az emóriak gonoszsága még nem telt be.

17 Amikor lement a nap, és koromsötét lett, hirtelen füstölgő kemence és tüzes fáklya ment át ezek között a húsdarabok között. 2Móz 19,18; ApCsel 13,20

18 Ezen a napon kötött az Úr szövetséget Abrámmal, és ígérte meg neki: A te utódaidnak adom ezt a földet Egyiptom patakjától a nagy folyamig, az Eufrátesz folyamig, 1Móz 12,7; 1Kir 5,1; ApCsel 7,5

19 a kénieket, a kenizzieket és a kadmóniakat, 2Móz 3,8.17; 5Móz 7,1

20 a hettitákat, a perizzieket és a refáiakat,

21 az emóriakat és a kánaániakat, a girgásiakat és a jebúsziakat.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában