MÓZES ELSŐ KÖNYVE

17. fejezet

Az Úr megújítja szövetségét Ábrahámmal

1 Amikor Abrám kilencvenkilenc éves volt, megjelent Abrámnak az Úr, és ezt mondta neki: Én vagyok a Mindenható Isten. Járj színem előtt, és légy feddhetetlen! 1Móz 35,11; 2Móz 6,3; Zsolt 15,2

2 Megajándékozlak szövetségemmel, és nagyon-nagyon megszaporítom utódaidat. 1Móz 13,16; 15,18

3 Ekkor Abrám arcra borult, Isten pedig így szólt hozzá:

4 Ez lesz az én szövetségem veled: Sok nép atyja leszel!

5 Nem neveznek többé Abrámnak, hanem Ábrahám lesz a neved, mert sok nép atyjává teszlek. Neh 9,7; Róm 4,17

6 Nagyon-nagyon megszaporítom utódaidat, népeket támasztok belőled, királyok származnak tőled.

7 Szövetségre lépek veled, sőt utódaiddal is, örök szövetségre minden nemzedékükkel. Mert Istened leszek, és utódaidnak is. Bír 2,1; Lk 1,55

8 Neked és utódaidnak adom a földet, ahol jövevény vagy, Kánaán egész földjét birtokul örökre, és Istenük leszek. 1Móz 12,7; 13,15; 15,18; 26,3; 35,12; 2Móz 32,13; 3Móz 26,42; ApCsel 7,5

A körülmetélkedés a szövetség jele

9 Majd ezt mondta Isten Ábrahámnak: Te pedig tartsd meg szövetségemet, meg utódaid is nemzedékről nemzedékre!

10 Így tartsátok meg szövetségemet, amelyet veletek és utódaitokkal kötök: metéljenek körül nálatok minden férfit! 3Móz 12,3; Jn 7,22; ApCsel 7,8; Róm 4,11; 5Móz 10,16; Jer 4,4

11 Metéljétek körül szeméremtestetek bőrét, ez lesz a veletek kötött szövetségem jele.

12 Nyolcnapos korában körül kell metélni nálatok minden fiúgyermeket nemzedékről nemzedékre, akár a házban született, akár pénzen vásárolták valami idegentől, aki nem a te utódaid közül való. 1Móz 21,4; 3Móz 12,3

13 Körül kell metélni azt is, aki a házban született, azt is, akit pénzen vásároltak. Ott lesz az én szövetségem a testeteken örök szövetségként.

14 A körülmetéletlen férfit, akinek nem metélték körül szeméremteste bőrét, ki kell irtani az ilyen embert népe közül, mert elutasította szövetségemet.

Az Úr Izsákot ígéri Ábrahámnak

15 Azután ezt mondta Isten Ábrahámnak: Szárajt, a feleségedet ne nevezd többé Szárajnak, hanem Sára legyen a neve!

16 Mert megáldom őt, sőt fiút adok neked általa; megáldom őt, és népek támadnak belőle, népek királyai származnak tőle.

17 Ábrahám ekkor arcra borult, de nevetett, ezt gondolta ugyanis magában: Százesztendős embernek lehet-e gyermeke? Vagy Sára kilencvenéves létére szülhet-e? 1Móz 18,12; Róm 4,18

18 És ezt mondta Ábrahám az Istennek: Bárcsak Izmael életét oltalmaznád!

19 De Isten ezt mondta: Nem! Sára, a feleséged szül neked fiút, akit Izsáknak fogsz nevezni. Szövetségre lépek vele is, örök szövetségre, meg utódaival is. 1Móz 21,2-3

20 Izmael dolgában is meghallgatlak: megáldom őt, és nagyon-nagyon megszaporítom és megsokasítom utódait. Tizenkét fejedelmet fog nemzeni, és nagy néppé teszem. 1Móz 25,12-16

21 De szövetségre csak Izsákkal lépek, akit Sára egy esztendő múlva szül neked. 1Móz 18,14; 26,3-4

22 Miután Isten mindezeket elmondta, eltávozott Ábrahámtól.

23 Ezután fogta Ábrahám a fiát, Izmaelt meg a házában született vagy pénzen vásárolt összes szolgáját, Ábrahám háza népéből az összes férfit, és körülmetélte szeméremtestük bőrét még azon a napon, ahogyan meghagyta neki Isten.

24 Ábrahám kilencvenkilenc esztendős volt, amikor szeméremteste bőrét körülmetélték.

25 Fia, Izmael tizenhárom esztendős volt, amikor szeméremteste bőrét körülmetélték.

26 Ugyanazon a napon metélték körül Ábrahámot, a fiát, Izmaelt

27 és háza népéből az összes férfit. Mind a házban született, mind az idegentől pénzen vásárolt szolgákat körülmetélték vele együtt.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában