HÓSEÁS KÖNYVE

12. fejezet

Izráel népe folytatja ősatyja bűneit

1 Hazugsággal fordult hozzám Efraim, Izráel háza pedig alattomosan. De Júda még Isten útján jár, a szentek népe állhatatos.

2 Efraim szelet hajszol, a keleti szelet űzi egész nap, hazugságot és erőszakot szaporít: szövetséget kötnek Asszíriával, és olajat visznek Egyiptomba. Hós 5,13; 7,11

3 Pere van az Úrnak Izráellel: megbünteti Jákóbot, ahogy megérdemli, tettei szerint fizet meg neki. Jer 2,35; Hós 4,1; Mik 6,2

4 Már az anyaméhben rászedte testvérét, ereje teljében Istennel küzdött. 1Móz 25,26; 32,25-29; 35,15

5 Küzdött az angyallal, és győzött, hogy az sírva könyörgött neki. Bételben talált rá, ott beszélt vele.

6 Bizony, az Úr a Seregek Istene; az Úr: ez az ő neve. 2Móz 3,15; Zsolt 83,19; Ézs 42,8

7 Térj hát meg Istenedhez, ragaszkodj az irgalomhoz és az igazsághoz, és reménykedj szüntelenül Istenedben! Hós 14,2

8 Kalmár lett, hamis mérleg van a kezében, szeret harácsolni. 3Móz 19,35; Ám 8,5; Mik 6,10

9 Efraim így beszél: Milyen gazdag lettem, nagy vagyonra tettem szert! Nem találhatnak bennem bűnt, semmit sem szereztem vétkesen. Jel 3,17

10 De én, az Úr vagyok a te Istened Egyiptom óta: újra sátorlakóvá teszlek, amilyen egykor voltál! 2Móz 3,13-14; Hós 13,4

11 Én szóltam a prófétákhoz, én adtam a sok látomást és a példázatokat a próféták által.

12 Mivel Gileád gonosz, semmivé kell lennie! Gilgálban bikákat áldoznak, de oltáraikból kőhalmok lesznek a szántóföld szélén. Hós 6,8; Mik 1,6

13 Jákób Arám mezejére menekült, egy asszonyért szolgált Izráel, egy asszonyért őrizte a nyájat. 1Móz 27,43; 28,2.5.10; 29,20

14 De próféta által hozta föl az Úr Izráelt Egyiptomból, és próféta által őrizte meg. 2Móz 3,10

15 Efraim az elkeseredésig bosszantotta Urát, de ő megtorolja a vérontást, gyalázatos tetteiért megfizet neki.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában