HÓSEÁS KÖNYVE

13. fejezet

Efraim hűtlensége és büntetése

1 Ha Efraim megszólalt, mindenki rettegett, naggyá lett Izráelben. De bűnbe esett Baallal, ezért meg kell halnia.

2 Most is tovább vétkeznek, istenszobrot csináltak maguknak, ezüstbálványokat a maguk esze szerint: mindez mesterember készítménye csupán. Azt mondják: Ezeknek áldozzatok! Emberek borjúkat csókolgatnak! 1Kir 19,18; Ézs 44,17

3 Azért olyanok lesznek, mint a reggeli felhő és mint a korán tűnő harmat, mint a szérűről elsodort pelyva és mint a kémény füstje. Zsolt 1,4; Hós 6,4

4 De én, az Úr vagyok a te Istened Egyiptom óta. Nem ismerhetsz rajtam kívül Istent, nincs más szabadító, csak én. 2Móz 20,2-3; Ézs 43,11; Hós 12,10

5 Én gondoskodtam rólad a pusztában, a kiszikkadt földön. 5Móz 32,10

6 De amikor eleget legeltek, jóllaktak és fölfuvalkodtak, ezért elfeledtek engem. 5Móz 32,15

7 Úgy bánok hát velük, mint az oroszlán, párducként lesek rájuk az úton. Hós 5,14

8 Rájuk támadok, mint a kölykét vesztett anyamedve, és föltépem a mellkasukat. Felfalom őket, mint a nőstény oroszlán, vadállatok szaggatják szét őket.

9 Az vitt romlásba téged, Izráel, hogy ellenem, segítőd ellen lázadtál. Jer 2,17

10 Hol van a királyod? Szabadítsa meg városaidat! Hol vannak a bíráid? Hiszen te mondtad: Adj nekem királyt és vezéreket! 1Sám 8,5

11 Adok én neked királyt, de csak haragomban, el is fogom venni felindulásomban. Hós 10,15

12 Össze vannak gyűjtve Efraim bűnei, el vannak téve a vétkei. 5Móz 32,34

13 Szülési fájdalmak jönnek, de a gyermek nem tudja a dolgát; nem bújik ki időben az anyaméhből. Ézs 37,3

14 Kiváltom őket a holtak hazájából, megváltom őket a haláltól. Hol van a tövised, halál? Hol a fullánkod, holtak hazája? Nincs bennem megbánás! Zsolt 103,4; 1Kor 15,55

15 Bár kitűnik szépségével testvérei közül, eljön majd a keleti szél, az Úr szele, mely a puszta felől támad, kiszárítja kútját, elapasztja forrását, megfosztja kincseitől, minden értékétől.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában