HÓSEÁS KÖNYVE

2. fejezet

Isten újra megkönyörül népén

1 De lesznek még annyian Izráel fiai, mint a homok a tengerparton, amelyet nem lehet megmérni, sem megszámolni. Akkor ahelyett, hogy ezt mondanák nekik: Nem vagytok népem! – ezt fogják mondani: Az élő Isten fiai vagytok! 1Móz 22,17; 32,13; Róm 9,25-26; 1Pt 2,10

2 Összegyűlnek majd Júda fiai és Izráel fiai, és egyetlen fejedelmet választanak maguknak. Eljönnek az országból, mert nagy lesz még Jezréel napja. Ézs 11,11-12; Jer 3,18; Ez 37,22

3 Mondjátok fivéreiteknek: „Népem!” és nővéreiteknek: „Van irgalom!” Hós 1,6.9

Isten perbe száll népével

4 Pereljetek anyátokkal, pereljetek, mert ő nem a feleségem, és én sem vagyok a férje! Tüntesse el arcáról a paráznaság jelét, és melléről a házasságtörés jelét! Hós 4,1

5 Különben levetkőztetem, és olyan meztelenné teszem, amilyen születésekor volt. Olyanná teszem, amilyen a puszta, olyanná változtatom, amilyen a szikkadt föld, és hagyom, hogy szomjan haljon.

6 Fiainak sem irgalmazok, mert paráznaságból születtek.

7 Hiszen paráználkodott az anyjuk, gyalázatos volt szülőjük, mert ezt mondta: Elmegyek a szeretőim után. Ők adnak nekem kenyeret és vizet, gyapjút és lent, olajat és italt. Jer 44,17

8 Azért most elrekesztem az útját tövissel, kerítést húzok elé, nem talál rá ösvényeire. Jób 19,8; JSir 3,9

9 Futkos majd a szeretői után, de nem éri el őket, keresi őket, de nem találja. Ezért azt mondja: Visszamegyek első férjemhez, mert jobb dolgom volt akkor, mint most.

10 Nem ismerte fel, hogy én adtam neki gabonát, mustot és olajat. Ezüstöt is bőven adtam neki, meg aranyat, amit ők Baalra költöttek. 5Móz 7,12-13; Ez 16,19

11 Azért elveszem tőle a gabonát aratás idején, a mustot is szüret táján. Letépem róla a gyapjút és a lent, amely szemérmét takarja.

12 Most leleplezem csupasz testét szeretői szeme láttára, senki sem menti meg tőlem. Jer 13,22; Ez 16,37-42

13 Megszüntetem minden örömét, ünnepét, újholdját, szombatját és minden ünnepnapját. Ám 8,10

14 Elpusztítom szőlőjét és fügefáját, amelyekről azt mondta: Az én keresetem ez, amelyet szeretőim adtak. Hagyom, hogy elvaduljanak, hadd pusztítsa a mezei vad. Ézs 5,5-6

15 Megbüntetem azokért a napokért, amelyeken a Baaloknak tömjénezett, gyűrűvel és nyaklánccal ékesítette magát, úgy ment a szeretői után, engem pedig elfelejtett – így szól az Úr.

Új kezdet

16 Azért most én csábítom őt: elvezetem a pusztába, és szívhez szólóan beszélek vele. Ézs 40,2; Ez 20,35

17 Azután visszaadom szőlőjét, és az Ákór-völgyet a reménység kapujává teszem. Ott majd úgy válaszol nekem, mint ifjúsága idején, mint amikor kijött Egyiptomból. Józs 7,26; Ézs 33,9; 65,10; Jer 2,2; Ez 16,22.43

18 Azon a napon férjednek fogsz hívni – így szól az Úr –, és nem hívsz többé a Baalodnak. Ézs 54,5

19 Kiveszem szájából a Baalok nevét, nem emlegetik többé nevüket.

20 Azon a napon szövetséget kötök javukra a mezei vadakkal, az égi madarakkal és a földön csúszó-mászó állatokkal. Kiirtom az íjat, a kardot és a háborút az országból, és biztonságban élhetnek. Ézs 2,4; 11,6-9; Ez 34,25; Mik 4,3

21 Eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek magamnak az igazság és a törvény, a szeretet és az irgalom ajándékával. 2Móz 22,15-16; Jel 19,7

22 Eljegyezlek magamnak a hit ajándékával, és megismered az Urat. Jer 31,34

23 Azon a napon meghallgatom – így szól az Úr –, meghallgatom az eget, az meghallgatja a földet,

24 a föld is meghallgatja a gabonát, a mustot és az olajat, azok pedig meghallgatják Jezréelt. Hós 2,2; Jóel 2,19

25 Mert bevetem vele a földet, és akit „Nincs irgalom”-nak hívnak, ahhoz irgalmas leszek, a „Nem népem”-nek ezt mondom: Népem vagy, ő pedig ezt mondja: Én Istenem! Hós 1,6.9; Róm 9,25; 1Pt 2,10

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában