HÓSEÁS KÖNYVE

6. fejezet

A nép bűnbánata csak múló hangulat

1 „Jöjjetek, térjünk meg az Úrhoz, mert ő megsebez, de meg is gyógyít, megver, de be is kötöz bennünket. 5Móz 32,39; Jób 5,18; Hós 5,14

2 Két nap múltán életre kelt, harmadnapra föltámaszt bennünket, és élünk majd előtte. 1Sám 2,6; Ézs 26,19

3 Ismerjük hát meg, törekedjünk megismerni az Urat! Eljövetele biztos, mint a hajnalhasadás, eljön hozzánk, mint az őszi eső, mint a tavaszi eső, mely megáztatja a földet.”

4 Mit csináljak veled, Efraim? Mit csináljak veled, Júda? Hűségetek csak olyan, mint a reggeli felhő, vagy mint a korán tűnő harmat. Hós 13,3

5 Ezért a próféták által ostoroztam őket, beszédeimmel gyilkoltam őket: ítéletem napvilágra jön. Jer 23,29; Zsid 4,12

6 Mert szeretetet kívánok, és nem áldozatot, Isten ismeretét, és nem égőáldozatokat. 1Sám 15,22; Péld 21,3; Mik 6,8; Mt 9,13; 12,7

Papok és vezetők bűnei

7 De ők megszegték a szövetséget Ádámban, hűtlenné lettek ott hozzám. Józs 3,16

8 Gileád a gonosztevők városa, vérrel van bemocskolva.

9 A papok társasága olyan, mint a lesben álló rablóbanda: embereket gyilkolnak a sikemi úton, galádságokat követnek el.

10 Szörnyűségeket láttam Izráel házában! Ott paráználkodik Efraim, tisztátalanná lett Izráel. Hós 5,3

11 Júda, számodra is eljön az aratás, amikor fordítok népem sorsán.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában