ÉZSAIÁS KÖNYVE

1. fejezetIzráel bűne és büntetése

1 Ézsaiásnak, Ámóc fiának látomása, amelyet akkor látott Júdáról és Jeruzsálemről, amikor Uzzijjá, Jótám, Áház és Ezékiás voltak Júda királyai. 2Kir 14-20 ; 2Krón 26-32 ; Hós 1,1 ; Mik 1,1

2 Halljátok meg, egek, figyelj ide, föld, mert az Úr szól: Fiaimat fölneveltem, fölmagasztaltam, de ők elpártoltak tőlem! 2Móz 4,22 ; 5Móz 30,19 ; 31,28 ; 32,1.5-6 ; Ézs 43,27 ; Jer 2,12 ; Hós 11,1 ; Mik 6,1-2 ; Mal 1,6 ; 2,10 ; Róm 5,12-14 ; 8,14 ; Gal 4,5 ; 1Jn 3,1

3 Az ökör ismeri gazdáját, a szamár is urának jászlát, de Izráel nem ismer, népem nem ért meg engem. Jer 8,7 ; Róm 3,10-18

4 Jaj, vétkes nemzet, bűnnel terhelt nép! Gonosz utódok, romlott fiak! Elhagyták az Urat, megvetették Izráel Szentjét, elfordultak tőle! Ézs 57,3-4 ; Mt 3,7

5 Minél több verést kaptok, annál jobban ellenkeztek! Egészen beteg már a fej, egészen gyenge már a szív. Jer 2,30

6 Tetőtől talpig nincs rajta ép hely, csupa zúzódás, kék folt és gennyes seb. Nem nyomták ki, nem kötözték be, olajjal sem gyógyítgatták. 5Móz 28,35

7 Országotok pusztaság, városaitokat fölperzselték, földeteket szemetek láttára idegenek tarolták le, pusztaság, mint ahol idegenek dúltak. 5Móz 28,15-68 ; Hós 7,9 ; 8,7

8 Olyan maradt Sion leánya, mint kunyhó a szőlőben, mint csőszház az uborkaföldön, vagy mint egy ostromlott város.

9 Ha a Seregek Ura nem hagyott volna néhány menekültet, olyanok lennénk, mint Sodoma, Gomorához hasonlítanánk. 1Móz 19,24-29 ; 5Móz 29,22 ; Ézs 17,5-6 ; 30,17 ; Mt 10,15 ; 11,23-24 ; Róm 9,29 ; 2Pt 2,6

Az áldozat nem elég, meg kell térni

10 Halljátok az Úr igéjét, Sodoma vezetői! Figyeljetek Istenünk tanítására, Gomora népe!

11 Mit kezdjek a sok véresáldozattal? – mondja az Úr. – Elegem van az égőáldozati kosokból, a hízott marhák kövérjéből! A bikák, a bárányok és a bakok vérében nem telik kedvem. 3Móz 17,11 ; 1Sám 15,22 ; Zsolt 40,7 ; 50,7-15 ; Jer 6,20 ; Hós 6,6 ; Ám 5,21-27 ; Mik 6,6-8 ; Mt 9,13 ; Zsid 9,22

12 Ki kívánja tőletek, hogy eljöjjetek, hogy megjelenjetek előttem, és tapossátok udvaromat?

13 Ne hozzatok többé hazug áldozatot, még a füstjét is utálom! Újhold, szombat, ünnepi összejövetel? Nem tűröm együtt a bűnt és az ünneplést!

14 Újholdjaitokat és ünnepeiteket gyűlölöm én, terhemre vannak, fáraszt elviselni. 4Móz 10,10 ; 28,11

15 Ha felém nyújtjátok kezeteket, eltakarom előletek a szemem; bármennyit is imádkoztok, nem hallgatlak meg benneteket, hiszen a kezetekhez vér tapad! 2Móz 17,11 ; 1Kir 8,22.38.54 ; Zsolt 44,21 ; 88,10 ; Péld 1,28 ; 15,29 ; Jer 14,12 ; Mik 3,4 ; Mt 6,7

16 Mossátok tisztára magatokat! Vigyétek el szemem elől gonosz tetteiteket! Ne tegyetek többé rosszat, Zsolt 26,6 ; Jer 4,14 ; 2Kor 7,1 ; Jak 4,8 ; Jel 3,18

17 tanuljatok meg jót cselekedni! Törekedjetek igazságra, térítsétek jó útra az erőszakoskodót! Védjétek meg az árvák igazát, képviseljétek az özvegy peres ügyét! 2Móz 22,21-23 ; 5Móz 10,18 ; 24,17 ; Zsolt 68,6 ; Jer 7,5-6 ; Jak 1,27

Isten ítélettel tisztítja meg népét

18 Jöjjetek, szálljunk most perbe egymással! – mondja az Úr. – Ha vétkeitek skarlátpirosak is, hófehérekké válhattok, ha vörösek is, mint a bíbor, fehérekké lehettek, mint a gyapjú. Ézs 44,22 ; Jer 31,34 ; 33,8 ; Ez 37,23

19 Ha készségesen hallgattok rám, élhettek az ország javaival. 3Móz 25,18-19 ; 26,3-39

20 De ha vonakodva elpártoltok tőlem, fegyver pusztít el titeket. – Az Úr maga mondja ezt.

21 Jaj, milyen parázna lett a hűséges város! Törvényességgel volt tele, igazság lakott benne, most pedig gyilkosok! Ez 16 ; 23 ; Hós 1,2

22 Ezüstöd salakká változott, tiszta borodat vízzel hígították. Ez 22,18-22

23 Vezéreid megátalkodottak, tolvajok barátai. Mindegyik szereti a megvesztegetést, ajándékot hajhász. Az árvák igazát nem védik, az özvegy peres ügye nem kerül eléjük. 2Móz 23,8 ; 5Móz 16,19 ; Zsolt 15,5 ; Ézs 5,23 ; 33,15 ; Jer 5,28

24 Azért így szól az Úr, a Seregek Ura, Izráel Erőssége: Majd elégtételt veszek ellenfeleimen, bosszút állok ellenségeimen! 1Móz 49,24 ; Ézs 49,26 ; 60,16

25 Ellened fordítom kezemet, és kiolvasztom salakodat, mint a lúg, eltávolítok belőled minden ónt.

26 Megint olyan bírákat adok, mint régen, és olyan tanácsadókat, mint kezdetben. Akkor majd így neveznek: Igaz város, hűséges város! Ézs 32,1-2 ; 60,17-18 ; Hós 2,21-22 ; Zak 8,3 ; 2Pt 3,13

27 Sion ítélettel váltatik meg, megtérői igazság által.

28 De összetörnek a hűtlenek a vétkesekkel együtt, és akik elhagyják az Urat, megsemmisülnek.

29 Megszégyenültök a cserfák miatt, amelyekben gyönyörködtetek, pirulni fogtok a kertek miatt, amelyeket kedveltetek. 5Móz 16,21-22 ; Ézs 65,3 ; 66,17 ; Hós 4,13

30 Hasonlók lesztek a cserfához, amelynek elhervadt a lombja, és a kerthez, amelynek nincs vize.

31 Mert kenderkóccá lesz a hatalmas, és munkája szikrává: mindketten együtt égnek el, és nem oltja el senki.