ÉZSAIÁS KÖNYVE

12. fejezet

Istent magasztaló ének

1 Azon a napon ezt fogod mondani: Hálát adok neked, Uram, mert bár haragudtál rám, elmúlt a haragod, és megvigasztaltál. Zsolt 30,6; Ézs 54,7; 60,10

2 Íme, Isten az én szabadítóm, bízom és nem rettegek, mert erőm és énekem az Úr, megszabadított engem. 2Móz 15,2; Zsolt 18,2-3; 118,14; Zsid 2,12

3 Örvendezve fogtok vizet merni a szabadulás forrásából. Ézs 55,1; Zak 13,1; Jn 4,10; 7,37-38

4 Azon a napon ezt fogjátok mondani: Adjatok hálát az Úrnak, hirdessétek nevét! Adjátok tudtára nagy tetteit a nemzeteknek! Emlékeztessétek őket, hogy magasztos az ő neve! 1Krón 16,8-10; Zsolt 66,1-5; 105,1-3; 106,1-2

5 Énekeljetek az Úrnak, mert fenséges tetteket vitt véghez, hadd tudja meg ezt az egész föld!

6 Kiálts és ujjongj, Sion lakója, mert nagy közöttetek Izráel Szentje!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában