ÉZSAIÁS KÖNYVE

21. fejezet

Jövendölés Babilon ellen

1 Fenyegető jövendölés Babilon ellen: Ahogyan a szélviharok törnek elő dél felől, úgy közeledik a síkság felől, a félelmetes földről.

2 Szörnyű látomásban ez jutott tudtomra: Csal a csaló, pusztít a pusztító! Vonulj ellene, Élám, ostromold, Média! Minden sóhajtozásnak véget vetek. Ézs 33,1

3 Ezért görcsös fájdalom fogja el derekamat, olyan kínok gyötörnek, mint a vajúdó nő kínjai; megzavarodom attól, amit hallok, megrémülök attól, amit látok. Jn 16,21

4 Háborog a szívem, reszketés fogott el. Az eddig áhított alkonyat rettenetes lett nekem. Jób 7,3

5 Terítik az asztalt, rendezik a szőnyegeket, folyik az eszem-iszom. Rajta, vezérek, kenjétek a pajzsot! 2Sám 1,21; Jer 51,11

6 Mert ezt mondta nekem az Úr: Menj, állíts őrszemet; amit lát, jelentse!

7 És ha harci kocsik menetét látná, elébük két-két ló befogva, szamarak menetét, tevék menetét, erősen figyeljen, nagyon figyelmesen!

8 Az őrszem felordított, akár egy oroszlán: Uram, őrhelyemen állok mindennap, őrségen állok minden éjjel! Hab 2,1

9 Jönnek már! Emberek menete, harci kocsik, elébük két-két ló befogva! Akkor megszólalt, és ezt mondta: Elesett, elesett Babilon! Minden istenszobra a földön hever összetörve! Jer 51,8; Jel 14,8; 18,2

10 Ó, agyoncsépelt és megtiport népem! Amit a Seregek Urától, Izráel Istenétől hallottam, azt jelentettem nektek.

Jövendölés Edóm ellen

11 Fenyegető jövendölés Dúmá ellen: Kiáltást hallok Széírből: Őrálló, meddig tart még az éjszaka, őrálló, meddig tart még az éjjel? 1Móz 25,14; 5Móz 2,5; 1Krón 1,30; Ézs 34,5-6; Jer 49,7-22; Abd 9-10

12 Közeleg a reggel, de még éjjel van – felelt az őrálló. Kérdezhettek, de inkább akkor, ha majd visszajöttök.

Jövendölés Arábia ellen

13 Fenyegető jövendölés Arábia ellen: Arábia bozótjaiban töltsétek az éjszakát, Dedán karavánjai!

14 Hozzatok vizet a szomjazónak, Témá földjének lakói, és adjatok kenyeret a menekülőknek! Bír 8,5; Ézs 16,3-4; 58,7; Lk 3,11; Jak 2,15-16

15 Mert fegyver elől menekültek el, kivont kard elől, kifeszített íj elől és súlyos harcból.

16 Mert ezt mondta nekem az Úr: Egy esztendő múlva, amely lassan és keservesen telik, akár a napszámosoknak, vége lesz Kédár minden dicsőségének, Ézs 16,14; Jer 49,28-33

17 és alig marad meg néhány a kédári hősök íjaiból – Izráel Istene, az Úr ígéri ezt! Ézs 16,14; 17,3.5-6

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában