ÉZSAIÁS KÖNYVE

27. fejezetIsten összegyűjti szétszórt népét

1 Azon a napon megbünteti az Úr kemény, nagy, erős kardjával Leviatánt, a gyors kígyót, Leviatánt, a tekergő kígyót, és megöli a tengerben lakó szörnyeteget. Jób 3,8 ; Zsolt 74,14 ; Ézs 51,9 ; Ez 29,3 ; 32,2

2 Azon a napon énekeljetek a színbort adó szőlőről! Ézs 5,1-7

3 Én, az Úr vagyok a védelmezője, minduntalan öntözgetem. Éjjel-nappal őrzöm, hogy senki se bánthassa.

4 Nincs bennem harag, de ha tövis és gaz kerül elém, küzdeni fogok ellene, és elégetem! Ézs 5,6 ; 9,17 ; 10,17

5 De aki oltalmat vár tőlem, béküljön meg velem, béküljön meg velem!

6 Eljön majd az idő, mikor gyökeret ver Jákób, virágozni, virulni fog Izráel, termésével pedig elárasztja a világot. Ézs 14,1-5 ; 44,3-4

7 Megverte-e őt annyira, mint azokat, akik őt verték? Gyilkolta-e őt annyira, mint azokat, akik őt gyilkolták? Ézs 13,19-20 ; 34,8-15 ; Jer 30,11

8 Elűzted, elvetetted, úgy pereltél vele. Erős széllel sodortad el, amikor feltámadt a keleti szél. Jób 1,13-19 ; 27,21 ; Ézs 48,9 ; Jer 4,11 ; 18,17 ; Ez 20,22

9 Ez által nyer engesztelést Jákób bűne, és ez lesz vétke eltávolításának a gyümölcse: Olyanná teszi az oltár minden kövét, mint az összetört mészkövek: nem lesznek többé szent fák, sem tömjénező oltárok! 3Móz 26,30 ; Ézs 17,8 ; Hós 10,8 ; Róm 11,27

10 Milyen árván maradt az erődített város! Elhagyott, lakatlan hely lesz, akár a puszta. Borjak legelnek és heverésznek ott, és lerágják majd a bokrait. Ézs 7,25 ; 13,19-22 ; 25,2 ; 26,1

11 Ha leszáradnak ágai, letördelik az arra járó asszonyok, és eltüzelik. Mert értelmetlen nép ez; azért nem irgalmaz neki Alkotója, nem kegyelmez neki Formálója. 5Móz 32,6 ; Ézs 5,13 ; Jer 4,22 ; Hós 4,6

12 Azon a napon kicsépeli az Úr a kalászokat az Eufrátesztől Egyiptom patakjáig. De titeket, Izráel fiai, egyenként fognak összeszedni! 1Móz 15,18 ; 2Kir 24,7 ; Ézs 54,7 ; Jer 31,10 ; Ez 37,21 ; Jóel 4,13 ; Mt 13,39 ; Jel 14,15

13 Azon a napon megharsan a nagy kürt, és visszajönnek, akik elvesztek az asszírok földjén, és akik szétszóródtak Egyiptom földjén. Leborulnak az Úr előtt a szent hegyen, Jeruzsálemben. Ézs 11,11-16 ; 43,5 ; Ez 37,16-22 ; Jóel 3,5 ; Zak 8,7 ; 10,10 ; Mt 24,31 ; 1Kor 15,52 ; 1Thessz 4,16