ÉZSAIÁS KÖNYVE

34. fejezetEdóm elpusztul

1 Jöjjetek ide, népek, halljátok, figyeljetek, nemzetek! Hallja meg a föld és ami rajta él, a világ és minden szülötte!

2 Megharagudott az Úr valamennyi népre, haragra lobbant egész seregükre, kiirtja, vágóhídra viszi őket. Zsolt 2,9 ; Jel 19,15

3 Az elesettek kidobva hevernek, bűzt árasztanak a hullák, a hegyek is tocsognak a vértől. Ézs 14,19 ; Ez 32,5-6

4 Széthull az ég minden serege, összecsavarodik az ég, mint egy könyvtekercs; úgy lehull egész serege, ahogy a levél lehull a szőlőről, vagy ahogy a lomb a fügefáról. Ézs 13,10 ; Jóel 3,3-4 ; Mt 24,29 ; Mk 13,24-25 ; 2Pt 3,12 ; Jel 6,13-14

5 Vért akar inni mennyei kardom, ezért lesújt Edómra, a népre, amelyet kiirtásra ítéltem. 5Móz 32,41-42 ; Ézs 63,1 ; Jer 46,10 ; 49,7-22 ; 50,27 ; 51,40 ; Ez 39,17-20 ; Jel 19,17-18

6 Az Úr kardja csupa vér, csepeg róla a zsír, bárányok és bakok vére, kosok veséjének kövérje, mert áldozatot tart az Úr Bocrában, nagy mészárlást Edóm országában.

7 Hullanak a bivalyok, és a marhák az erős bikákkal együtt. Vértől részegedik meg a földjük, kövérjétől lesz zsíros ott a por.

8 Mert az Úr bosszúállásának napja ez, a megtorlás esztendeje Sion perében. Zsolt 137,7 ; Ézs 63,4 ; Ez 25,12-14 ; 35,5

9 Patakjai szurokká változnak, pora kénkővé válik, földje pedig égő szurokká. 1Móz 19,24 ; Jer 49,18

10 Nem alszik el sem éjjel, sem nappal, szüntelenül gomolyog a füstje. Nemzedékről nemzedékre pusztaság marad, soha senki nem jár arra. 2Kir 21,13 ; Zof 2,14 ; Jel 14,11 ; 18,2 ; 19,3

11 Pelikán és bölömbika veszi majd birtokba, fülesbagoly és holló tanyázik benne. Mert kifeszíti fölötte az Úr a mérőzsinórt, hogy kietlenné váljon, és a mérőónt, hogy pusztává legyen. 1Móz 1,2 ; Ézs 14,23 ; Ám 7,7-9

12 Nemesei senkit sem kiáltanak királlyá, vezetői mind semmivé lesznek.

13 Palotáit gaz veri föl, erődjeit csalán és tüskebozót. Sakálok hajléka lesz, struccmadarak tanyája. Ézs 13,19-22 ; Jer 50,39-40

14 Ott találkozik a vadmacska a hiénával, egyik pusztai démon a másikkal. Ott pihen az éjjeli boszorkány, ott talál magának nyugvóhelyet.

15 Ott fészkel a bagoly, oda rakja tojásait, melengeti és kikölti azokat a maga árnyékában. Ott gyülekeznek a kányák: az anyamadár és a párja.

16 Keressétek majd ki az Úr könyvéből, és olvassátok el! Egy sem fog hiányozni ezek közül, sem egyik, sem másik nem marad távol, hiszen az Úr ad parancsot nekik, az ő lelke gyűjti össze őket. 2Móz 32,32 ; Zsolt 33,9 ; Ézs 41,26 ; Mt 24,35 ; Jel 5,1-9

17 Ő sorsolta ki ezt nekik, az ő keze mérte ki mérőzsinórral a részüket. Birtokba veszik azt örökre, nemzedékről nemzedékre benne tanyáznak. Mal 1,3-4