ÉZSAIÁS KÖNYVE

46. fejezetA tehetetlen bálványok és a hatalmas Isten

1 Összerogyott Bél, leroskadt Nebó, teherhordó állatokra rakták szobraikat; amiket eddig ti hordoztatok, most fáradt állatokra kerülnek teherként. Ézs 45,20 ; Jer 48,1 ; 50,2 ; 51,47

2 Ám azok sem tudják menteni a terhet, leroskadnak, összerogynak mind; a bálványok maguk is fogságba kerülnek.

3 Hallgass rám, Jákób háza, és Izráel házának egész maradéka, ti, akiket születésetek óta hordozok, világra jöveteletek óta viszlek: 2Móz 19,4 ; 4Móz 11,12 ; 5Móz 1,31 ; 32,10-11 ; Zsolt 22,11 ; 71,6.18 ; Ézs 63,9 ; Hós 11,3

4 Vénségetekig ugyanaz maradok, ősz korotokig én hordozlak! Én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg.

5 Ugyan kihez hasonlíthatnátok engem, kivel mérhetnétek össze, kivel vethetnétek egybe, akihez tényleg hasonlítanék? 2Móz 15,11 ; Zsolt 40,6 ; Ézs 40,18.25 ; 44,7

6 Kiöntik az aranyat az erszényből, kimérik az ezüstöt a mérlegen. Ötvöst fogadnak, hogy istent készítsen belőle, és leborulva azt imádhassák. 1Kir 18,26 ; Ézs 40,19-20 ; 41,6-7 ; 44,9-20 ; 45,20 ; Jer 10,5

7 Vállukra veszik, úgy hordozzák: ha helyére teszik, ott áll, el nem mozdul helyéről. Ha segítségért kiáltanak hozzá, nem válaszol, nem menti meg őket a nyomorúságból.

8 Emlékezzetek csak, és piruljatok, szívleljétek meg ezt, ti hűtlenek!

9 Emlékezzetek vissza az ősrégi dolgokra: én vagyok az Isten, nincsen más, Isten én vagyok, nincs hozzám hasonló! 5Móz 32,7 ; Ézs 43,10-11 ; 44,6 ; 45,5 ; 46,5

10 Előre megmondtam a jövendőt, és régen a még meg nem történteket. Ezt mondom: Megvalósul tervem, mindent megteszek, ami nekem tetszik. Zsolt 33,11 ; Péld 19,21 ; Ézs 41,22-23.26-27 ; 42,9 ; 43,12 ; 44,8 ; 45,21 ; Zsid 6,17

11 Elhívok napkeletről egy saskeselyűt, tervem végrehajtóját messze földről. Alig szóltam, máris elhozom, kigondoltam, máris megteszem. Ézs 41,2.25 ; Ez 17,3

12 Hallgassatok rám, ti konok szívűek, akik messze vagytok az igazságtól!

13 Közel van igazságom, nincs már messze, szabadításom nem késik. A Sionon szabadulást szerzek ékességemnek, Izráelnek. Ézs 40,5 ; 58,8 ; 60,1 ; Jer 29,10 ; Lk 2,32