ÉZSAIÁS KÖNYVE

46. fejezet

A tehetetlen bálványok és a hatalmas Isten

1 Összerogyott Bél, leroskadt Nebó, teherhordó állatokra rakták szobraikat; amiket eddig ti hordoztatok, most fáradt állatokra kerülnek teherként. Ézs 45,20; Jer 48,1; 50,2; 51,47

2 Ám azok sem tudják menteni a terhet, leroskadnak, összerogynak mind; a bálványok maguk is fogságba kerülnek.

3 Hallgass rám, Jákób háza, és Izráel házának egész maradéka, ti, akiket születésetek óta hordozok, világra jöveteletek óta viszlek: 2Móz 19,4; 4Móz 11,12; 5Móz 1,31; 32,10-11; Zsolt 22,11; 71,6.18; Ézs 63,9; Hós 11,3

4 Vénségetekig ugyanaz maradok, ősz korotokig én hordozlak! Én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg.

5 Ugyan kihez hasonlíthatnátok engem, kivel mérhetnétek össze, kivel vethetnétek egybe, akihez tényleg hasonlítanék? 2Móz 15,11; Zsolt 40,6; Ézs 40,18.25; 44,7

6 Kiöntik az aranyat az erszényből, kimérik az ezüstöt a mérlegen. Ötvöst fogadnak, hogy istent készítsen belőle, és leborulva azt imádhassák. 1Kir 18,26; Ézs 40,19-20; 41,6-7; 44,9-20; 45,20; Jer 10,5

7 Vállukra veszik, úgy hordozzák: ha helyére teszik, ott áll, el nem mozdul helyéről. Ha segítségért kiáltanak hozzá, nem válaszol, nem menti meg őket a nyomorúságból.

8 Emlékezzetek csak, és piruljatok, szívleljétek meg ezt, ti hűtlenek!

9 Emlékezzetek vissza az ősrégi dolgokra: én vagyok az Isten, nincsen más, Isten én vagyok, nincs hozzám hasonló! 5Móz 32,7; Ézs 43,10-11; 44,6; 45,5; 46,5

10 Előre megmondtam a jövendőt, és régen a még meg nem történteket. Ezt mondom: Megvalósul tervem, mindent megteszek, ami nekem tetszik. Zsolt 33,11; Péld 19,21; Ézs 41,22-23.26-27; 42,9; 43,12; 44,8; 45,21; Zsid 6,17

11 Elhívok napkeletről egy saskeselyűt, tervem végrehajtóját messze földről. Alig szóltam, máris elhozom, kigondoltam, máris megteszem. Ézs 41,2.25; Ez 17,3

12 Hallgassatok rám, ti konok szívűek, akik messze vagytok az igazságtól!

13 Közel van igazságom, nincs már messze, szabadításom nem késik. A Sionon szabadulást szerzek ékességemnek, Izráelnek. Ézs 40,5; 58,8; 60,1; Jer 29,10; Lk 2,32

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában