ÉZSAIÁS KÖNYVE

50. fejezetIsten nem vetette el népét

1 Ezt mondja az Úr: Hol van anyátok válólevele, amellyel elküldtem őt? Van-e hitelezőm, akinek titeket eladtalak? Csak bűneitek miatt adtalak el, vétkeitek miatt küldtem el anyátokat! 3Móz 25,39 ; 5Móz 24,1 ; Neh 5,5 ; Ézs 54,6 ; Jer 3,8 ; Mt 5,31

2 Miért nem volt ott senki, amikor hozzátok mentem? Miért nem válaszolt senki, amikor szólítottalak? Olyan rövid már a kezem, hogy nem tud megváltani? Nincs már annyi erőm, hogy megmentselek? Íme, dorgáló szavammal kiszárítom a tengert, pusztává teszem a folyókat! Bűzlenek a halak, mert nem lesz víz, és elpusztulnak a szomjúságtól. 2Móz 14,21 ; 4Móz 11,23 ; Ézs 42,15 ; 44,27 ; 51,15 ; 59,1 ; 65,12 ; 66,4 ; Mt 8,26-27

3 Feketébe öltöztetem az eget, és zsákruhát adok rá. 2Móz 10,21 ; Jel 6,12

Az Úr szolgáját szenvedés éri

4 Az én Uram, az Úr megtanított engem mint tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradtaknak. Minden reggel fölébreszt engem, hogy hallgassam tanítványként. Zsolt 5,4

5 Az én Uram, az Úr megnyitotta fülemet. Én pedig nem voltam engedetlen, nem hátráltam meg. Ám 3,8 ; Jn 4,43 ; Zsid 10,7

6 Hagytam, hogy verjék a hátamat, és tépjék a szakállamat. Arcomat nem takartam el a gyalázkodás és köpködés elől. Ézs 53,7 ; Mt 5,39-48 ; 26,67 ; 27,30 ; Jn 19,1-3

7 De az én Uram, az Úr megsegít engem, ezért nem maradok gyalázatban. Olyanná tettem arcomat, mint a kovakő, mert tudom, hogy nem vallok szégyent. Jer 1,18 ; Ez 3,8-9

8 Közel van, aki igazságot szolgáltat nekem. Ki mer perbe szállni velem?! Álljunk elő együtt! Ki az én vádlóm? Lépjen ide! Róm 8,1.33

9 Íme, az én Uram, az Úr megsegít engem, ki mer bűnösnek mondani? Mindnyájan szétmállanak, mint a ruha, melyet megrágott a moly. Ézs 51,8

10 Aki köztetek féli az Urat, hallgasson szolgája szavára! Aki sötétségben jár, és nem ragyog rá fény, bízzon az Úr nevében, és támaszkodjon Istenére! Ézs 9,1 ; 49,9

11 Ti azonban, mindnyájan, akik tüzet szítotok, gyújtónyilakat gyártotok, saját tüzetek lángjába kerültök, nyilaitok tüzébe, melyet ti gyújtottatok! Az én kezem teszi ezt veletek, kínok közé kell jutnotok! Ézs 1,31 ; 66,24 ; Mk 9,44