ÉZSAIÁS KÖNYVE

55. fejezet

Isten hívó szava

1 Ti szomjazók mind, jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek! Jöjjetek, vegyetek és egyetek! Jöjjetek, vegyetek bort és tejet, nem pénzért és nem fizetségért! Péld 9,1-5; Ézs 12,3; 41,17-18; 44,3; Jn 7,37; Jel 21,6; 22,17

2 Miért adnátok pénzt azért, ami nem kenyér, fáradozásotok jutalmát olyanért, amivel nem lehet jóllakni? Hallgassatok rám, és finomat ehettek, élvezni fogjátok a kövér falatokat! Zsolt 36,9; 63,6

3 Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám! Hallgassatok rám, és élni fogtok! Örök szövetséget kötök veletek, mert a Dávid iránti hűségem rendíthetetlen. 2Sám 7,16; 23,5; Zsolt 89,4-5.29; Jer 31,31-34; ApCsel 13,34; Zsid 13,20

4 Tanúvá tettem őt a népek között, fejedelemmé és parancsolóvá a nemzetek fölött. Ézs 43,10

5 Te pedig olyan népet hívsz, melyet nem is ismersz, és olyan népek futnak hozzád, amelyek nem ismertek: Istenednek, az Úrnak dicsőségére, Izráel Szentjének dicsőségére, hogy fölékesítsen téged. Ézs 2,2-4; 45,14; 49,18; 60,9.13

Isten igéje eléri célját

6 Keressétek az Urat, amíg megtalálható! Hívjátok segítségül, amíg közel van! 2Krón 15,4; Péld 8,17; Ézs 65,1; Jer 29,13-14; Ám 5,4; ApCsel 17,27

7 Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember! Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Zsolt 103,4-5; 130,4.7; Ez 18,27; 33,11

8 Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim – így szól az Úr. 4Móz 23,19; Zsolt 103,11; Hós 11,9; Róm 11,33; 1Kor 2,6-9; 3,19

9 Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak utaim a ti utaitoknál, és gondolataim a ti gondolataitoknál.

10 Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi; magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, 2Kor 9,10

11 ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. 5Móz 32,46-47; Ézs 40,8; Mt 13,8.31-33

12 Bizony, örömmel vonultok majd ki, és békességben vezetnek titeket. A hegyek és a halmok vígan ujjonganak előttetek, és a mező fái mind tapsolnak. Zsolt 98,8; Ézs 35,1-2.10; 44,23; 49,13

13 A tövis helyén boróka nő, a csalán helyén mirtusz nő. Az Úr dicsőségére történik ez: örök jelként, amelyet nem lehet eltörölni. Ézs 41,19-20; 43,19-20; 48,11

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában