ÉZSAIÁS KÖNYVE

60. fejezetA megváltott nép boldogsága

1 Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az Úr dicsősége. Ézs 51,17 ; 52,1 ; 58,8.10 ; Lk 1,78-79 ; Jn 1,14 ; Ef 5,14 ; Jel 21,11

2 Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad. Ézs 9,1 ; 62,1

3 Világosságodhoz népek jönnek, és királyok a rád ragyogó fényhez. Ézs 2,2-3 ; Jel 21,24

4 Emeld föl tekintetedet, és nézz körül! Mindnyájan összegyűltek, és már jönnek hozzád: fiaid messziről jönnek, leányaidat ölben hozzák. Ézs 11,12 ; 43,5-6 ; 49,18.22 ; 66,12

5 Ha majd látod, örömre derülsz, ujjongva repes a szíved. Özönlik hozzád a tengerek kincse, a népek gazdagsága hozzád kerül. Ézs 61,6

6 Ellep a tevék sokasága, Midján és Éfá állatai. Mindnyájan Sábából jönnek, aranyat és tömjént hoznak, és az Úr dicső tetteit hirdetik. 1Móz 25,4 ; Zsolt 72,10.15 ; Ez 27,22 ; Mt 2,1-11

7 Kédár minden nyáját hozzád terelik, Nebájót kosai szolgálatodra állnak, hogy oltáromra kerüljenek kedves áldozatként. Így ékesítem föl dicső templomomat. 1Móz 25,13

8 Kik ezek, akik úgy repülnek, mint a felhő, és mint dúcaikhoz a galambok? Hós 11,11

9 Csak szavamra várnak a szigetek, élükön a Tarsís-hajók, hogy elhozzák fiaidat messziről, ezüstjükkel és aranyukkal együtt Istened, az Úr nevének dicsőségére, Izráel Szentje dicsőségére, hogy fölékesítsen téged. Ézs 42,4 ; 55,5

10 Idegenek építik várfalaidat, és királyaik szolgálatodra állnak. Bár haragomban megvertelek, de most kegyelmesen irgalmazok neked. Ezsd 6,8-9 ; Neh 2,7-8 ; Ézs 12,1 ; 49,23 ; 54,8

11 Kapuid állandóan legyenek nyitva, ne legyenek zárva se éjjel, se nappal, hogy elhozhassák a népek gazdagságát, és királyaikat eléd vezethessék. Jel 21,24-26

12 De azok a népek és országok, amelyek nem szolgálnak téged, elpusztulnak, azok a népek egészen kipusztulnak. Ézs 41,11-12 ; Zak 14,16-19

13 Hozzád kerül a Libánon dicsősége: a boróka, a kőris és a ciprusfa egyaránt, hogy szent helyemet ékesítse. Így teszem lábam zsámolyát dicsőségessé.

14 Meghajolva járulnak eléd sanyargatóid fiai, lábad elé borulnak mind, akik megvetettek, és így neveznek: Az Úr városa, Izráel Szentjének Sionja. Ézs 14,2 ; 45,14 ; 49,23 ; Jel 3,9

15 Bár elhagyott és gyűlölt voltál, feléd sem járt senki, de majd örökre fenségessé teszlek, és örvendezhetsz majd nemzedékről nemzedékre. Ézs 49,14 ; 54,6

16 Népek tejét szopod, királyi emlőkön táplálkozol, és megtudod, hogy én, az Úr vagyok a te szabadítód, és a te megváltód Jákób Erőssége. Ézs 43,3 ; 49,23.26 ; 61,6 ; 66,11

17 Réz helyett aranyat hozatok, vas helyett ezüstöt, fa helyett rezet hozatok, és kő helyett vasat. A békét teszem meg elöljáróddá, és az igazságot felügyelőddé. Zsolt 85,11-12 ; Ézs 1,26 ; 9,5-6 ; 32,1-2 ; 54,11-12

18 Híre sem lesz országodban többé erőszaknak, határaid között pusztulásnak, romlásnak. Isten szabadítását mondod falaidnak, és dicséretét városkapuidnak. 1Kir 9,3 ; Zsolt 22,4 ; 46,6 ; Ez 48,35

19 Nem a nap lesz többé napvilágod, és nem a hold fénye világít neked, hanem az Úr lesz örök világosságod, és Istened lesz ékességed. Ézs 24,23 ; 30,26 ; Jel 21,23 ; 22,5

20 Nem megy le többé a napod, és a holdad sem fogy el, mert az Úr lesz örök világosságod, letelnek a gyászod napjai. Zak 14,7 ; Jn 8,12 ; Jak 1,17

21 Egész néped igaz lesz, örökre birtokában marad az ország; facsemete, amelyet én ültettem, kezem alkotása, amely dicsőségemet hirdeti. Ézs 4,3-4 ; 61,3 ; Ám 9,15 ; Zof 3,13 ; 2Pt 3,13

22 A kevés is ezerré nő, a kicsiny is hatalmas néppé. Én, az Úr nem tétovázom, véghezviszem ezt a maga idejében! Ézs 49,18-21 ; 54,1-3