ÉZSAIÁS KÖNYVE

62. fejezet

Jeruzsálem boldog jövője

1 Nem hallgathatok Sion miatt, nem nyughatom Jeruzsálem miatt, míg nem ragyog igazsága, mint a hajnalfény, és szabadulása, mint az égő fáklya. Ézs 58,8; 60,1

2 Látni fogják igazságodat a népek, dicsőségedet az összes király. Új neveden szólítanak téged, amelyet az Úr maga ad majd neked. Ézs 52,15; 65,15; Jel 2,17

3 Ékes korona leszel az Úr kezében, királyi fejdísz Istened tenyerén. 2Tim 4,8

4 Nem mondanak többé elhagyottnak, országodat sem mondják pusztaságnak, hanem úgy hívnak, hogy gyönyörűségem, országodat pedig úgy, hogy férjnél van. Mert gyönyörködik majd benned az Úr, és országodnak ő lesz a férje. Ézs 54,1-6; 60,14-15; Jer 3,17; Ez 36,35; 48,35; Hós 2,1.21.25

5 Mert ahogy az ifjú elveszi a hajadont, úgy vesz el téged, aki felépít; ahogy a vőlegény örül menyasszonyának, úgy örül majd neked Istened. Jer 31,3-4

6 Falaidra, Jeruzsálem, őröket állítottam. Soha ne hallgassanak, se nappal, se éjjel! Ti, akik az Urat emlékeztetitek, ne legyetek némák! Ézs 52,8; 56,10-12; Jer 6,17; Ez 33,7

7 Ne engedjétek, hogy néma maradjon, amíg helyre nem állítja és dicséretre méltóvá nem teszi Jeruzsálemet a földön. Zsolt 28,1; 83,2; Zak 1,12

8 Az Úr esküre emelte jobb kezét, erős karját: Nem adom többé gabonádat eledelül ellenségeidnek. Nem isszák többé idegenek mustodat, amelyért te fáradoztál, Ézs 1,7; 65,21-23

9 hanem azok élvezik, akik betakarítják, és dicsérik az Urat, azok isszák meg szent udvaraimban, akik leszüretelik. 5Móz 12,13-14; 14,22-26; Jer 31,4-6

10 Vonuljatok, vonuljatok ki a kapukon, építsetek utat a népnek! Töltsétek, töltsétek föl az országutat, hányjátok le róla a köveket, állítsatok útjelzőket a népek között! Ézs 40,3; 62,10; Ez 14,4.7; Mt 3,3

11 Hírül adta az Úr a föld határáig: Mondjátok meg Sion leányának: Jön már Szabadítód! Vele jön szerzeménye, előtte jön, amiért fáradozott. Ézs 40,10; Zak 9,9; Mt 21,5; Jel 22,12

12 Szent népnek nevezik őket, az Úr megváltottainak, téged pedig sokat látogatott városnak hívnak, nem pedig elhagyatottnak! Ézs 4,3; 35,8-10; 61,6; 62,2-4; 63,18

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában