JAKAB LEVELE

1. fejezet

Címzés, üdvözlés

1 Jakab, Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgája üdvözletét küldi a szórványban élő tizenkét törzsnek. Mt 13,55; Mk 6,3; ApCsel 15,13; Gal 1,19

A kísértés célja és eredete

2 Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, Mt 5,11-12

3 tudva, hogy hitetek próbája állhatatosságot eredményez. 1Pt 1,7

4 Az állhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek, minden fogyatkozás nélkül.

5 Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. Péld 2,3-6

6 De hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt.

7 Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól,

8 a kétlelkű és minden útján állhatatlan ember.

9 A szegény sorsú testvér a méltóságával dicsekedjék,

10 a gazdag pedig megalázott voltával, mert elmúlik mindez, mint a mező virága. Ézs 40,6-7

11 Mert felkel a nap nagy hőséggel, és elszárítja a füvet; a virága elhull, és szépsége elvész. Így sorvad el vállalkozásaiban a gazdag is.

12 Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Jób 5,17-19; 2Tim 4,8; Jel 2,10

13 Senki se mondja, amikor kísértésbe jut: „Isten kísért engem”, mert Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal.

14 Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Róm 7,7-10

15 Azután a kívánság megfoganva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz.

16 Ne tévelyegjetek, szeretett testvéreim:

17 minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása.

18 Az ő akarata szült minket az igazság igéje által, hogy mintegy első zsengéje legyünk teremtményeinek. 1Pt 1,23

Isten igéjének hallgatása és megtartása

19 Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim: legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra,

20 mert az ember haragja nem szolgálja Isten igazságát.

21 Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot és minden gonoszságot, és szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket. Kol 3,8; 1Pt 2,1; Zsid 13,21

22 Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Mt 7,21

23 Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát.

24 Megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt.

25 De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója: azt boldoggá teszi cselekedete.

26 Ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem még önmagát is becsapja, annak a kegyessége hiábavaló. 1Pt 3,10

27 Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól. Ézs 1,17

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában