JÓB KÖNYVE

38. fejezet

Isten első beszéde Jóbhoz: A világmindenség Isten alkotása

1 Ekkor megszólalt az Úr a viharban, és ezt mondta Jóbnak:

2 Ki akarja elhomályosítani örök rendemet tudatlan szavakkal?

3 Övezd hát föl derekadat férfiasan! Én kérdezlek, te meg oktass engem!

4 Hol voltál, amikor a földnek alapot vetettem? Mondd el, ha tudsz valami okosat!

5 Tudod, ki szabta meg annak méreteit, vagy ki feszített ki fölötte mérőzsinórt? Péld 30,4

6 Mire vannak erősítve oszlopai, vagy ki helyezte el sarokkövét, Zsolt 104,5

7 amikor együtt vigadoztak a hajnali csillagok, és ujjongtak mind az istenfiak?

8 Ki zárta el ajtókkal a tengert, amikor buzogva előtört a föld gyomrából, Zsolt 104,6-9

9 amikor felhőbe öltöztettem, és sűrű homállyal takartam be,

10 amikor határt szabtam neki, zárat és ajtókat raktam rá,

11 és ezt mondtam: Eddig jöhetsz, tovább nem, itt majd megtörnek büszke hullámaid!

12 Lett-e parancsodra reggel, mióta élsz? Kijelölted-e a hajnal helyét,

13 hogy szélénél fogva megragadja a földet, és lerázza róla a bűnösöket?

14 Formálódik, mint az agyag a pecsét alatt, ráncokat vet, mint egy tarka ruha.

15 Így veszi el a bűnösöktől a világosságot, és összetöri a fölemelt kart.

16 Eljutottál-e a tenger forrásáig? Bejártad-e a mélység fenekét? 1Móz 1,2

17 Föltárultak-e előtted a halál kapui, a homály kapuit láttad-e?

18 Fel tudod-e fogni, milyen széles is a föld? Mondd el mindezt, ha tudod!

19 Melyik út visz a világosság otthonába, és hol a sötétség lakóhelye?

20 Vissza tudod-e vinni határai közé, ismered-e a házába vezető ösvényt?

21 Tudod te, hiszen akkor születtél, napjaid száma igen nagy!

22 Eljutottál-e a hó raktárához? A jégeső raktárát láttad-e?

23 A nyomorúság idejére tartogatom ezt, a harc és a háború napjára. Józs 10,11

24 Melyik útról árad szét a világosság, a keleti szél honnan terjed ki a földre?

25 Ki ásott csatornát a felhőszakadásnak, és utat a mennydörgő viharfelhőnek,

26 hogy esőt adjon a lakatlan földre, az ember nélküli pusztaságra, 1Móz 2,5-6

27 hogy bőven megitassa a puszta sivatagot, és zöldellő füveket sarjasszon?

28 Ki az apja az esőnek, és ki nemzette a harmatcseppeket?

29 Kinek a méhéből származik a jég, és az égből hulló darát ki hozta világra?

30 Összesűrűsödnek a vizek, mint a kő, és befedik a mélység felszínét.

31 Össze tudod kötni a Fiastyúk szálait? A Kaszáscsillag köteleit meg tudod oldani?

32 Föl tudod-e hozni a csillagképeket a maguk idejében? A Nagy Medvét fiaival együtt talán te vezeted?

33 Ismered-e az ég szabályait? Talán te adsz neki uralmat a földön? Jer 31,35

34 El tudod juttatni hangod a felhőkig, hogy vízáradat borítson el téged?

35 Tudsz-e villámokat küldeni útjukra, és mondják-e neked: Itt vagyunk?

36 Ki szabta meg bölcsen a sötét felhők rendjét, a légi tüneményekbe ki adott értelmet?

37 Ki olyan bölcs, hogy meg tudja számlálni a fellegeket, és ki tudja kiüríteni az ég tömlőit,

38 ha megkeményedik a föld, mint az öntvény, és egymáshoz tapadnak a göröngyök?

A Teremtő dicsősége az állatvilág életében

39 Tudsz-e a nőstény oroszlánnak zsákmányt ejteni, ki tudod-e elégíteni az oroszlánkölykök éhségét,

40 amikor rejtekhelyükön lapulnak, és a bokrok között leshelyükön fekszenek?

41 Ki szerez eledelt a hollónak, amikor fiókái Istenhez kiáltanak, és kóvályognak, mert nincs mit enniük? Zsolt 147,9

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában