JÓB KÖNYVE

40. fejezet

Jób első válasza: Megalázza magát Isten előtt

1 Majd tovább beszélt az Úr, és ezt mondta Jóbnak:

2 Mit perlekedik a Mindenhatóval az akadékoskodó? Aki Istennel akar vitatkozni, feleljen neki!

3 Jób ekkor megszólalt, és így felelt az Úrnak:

4 Bizony, könnyelmű voltam! Mit felelhetnék neked? Kezemet a számra teszem.

5 Egyszer beszéltem, de ezután nem szólok, vagy ha kétszer is, többé már nem teszem.

Isten második beszéde: Ő az emberiség ura

6 De tovább beszélt a viharból Jóbhoz az Úr, és ezt mondta:

7 Övezd csak föl derekadat férfiasan! Én kérdezlek, te meg oktass engem! Jób 38,3

8 Semmivé akarod tenni az én igazságomat? Bűnösnek mondasz engem, hogy te lehess igaz? Róm 3,5-6

9 Van-e olyan karod, mint az Istennek? Tudsz-e olyan hangon mennydörögni, mint ő?

10 Ékesítsd föl magad fenséggel és méltósággal, öltözz ékességbe és pompába!

11 Öntsd ki dühös haragodat, láss meg minden gőgöst, és alázd meg!

12 Láss meg minden gőgöst, és igázd le, tipord el a bűnösöket, ahol csak vannak!

13 Ásd el valamennyit a föld alá, zárd el őket rejtett helyre!

14 Akkor még én is magasztallak téged, mert jobbod megsegített téged. Zsolt 108,7; 138,7

A Behemót és a Leviatán ereje is Istentől van

15 Nézd a Behemótot! Én teremtettem, akárcsak téged. Füvet eszik, mint a marha.

16 Nézd, milyen erős a dereka, milyen kemények testén az izmok!

17 Merev a farka, mint a cédrus, combjának inai egymásba fonódnak.

18 Csontjai, mint az érccsövek, lábszárai, mint a vasrudak.

19 Isten remekműve ez! Fegyverrel is ellátta Alkotója,

20 mégis a hegyek adják táplálékát; mellette játszadozik a mező minden vadja.

21 Lótuszbokrok alatt hever, nádas és mocsaras rejtekhelyen.

22 Lótuszbokrok árnyéka borul rá, körülveszik a parti fűzfák.

23 Ha árad is a folyó, nem nyugtalankodik: biztonságban van, még ha szájáig ér is a Jordán.

24 Be lehet-e fogni szemtől szembe, lehet-e karikát tenni az orrába?

25 Ki tudod-e fogni horoggal a Leviatánt, le tudod-e szorítani a nyelvét kötéllel?

26 Tudsz-e kötelet húzni az orrába, át tudod-e fúrni kampóval az állát?

27 Fog-e sokat könyörögni neked, vagy beszél-e hozzád szelíden?

28 Köt-e veled egyezséget arra, hogy fogadd fel örökös szolgádnak?

29 Játszadozhatsz-e vele, mint a madárral, és megkötözheted-e leánykáid kedvéért?

30 Alkudozhatnak-e rajta a cimborák, osztozkodhatnak-e rajta a kereskedők?

31 Teletűzdelheted-e nyársakkal a bőrét, és a fejét halászszigonyokkal?

32 Nyúlj csak hozzá, majd nem gondolsz többé a harcra!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában