JÓZSUÉ KÖNYVE

12. fejezet

A legyőzött királyok felsorolása

1 Ezek voltak az ország királyai, akiket Izráel fiai megvertek, földjüket pedig birtokba vették a Jordánon túl, napkeletre, az Arnón medrétől a Hermón-hegységig és az Arábá-völgy egész keleti részét:

2 a Hesbónban lakó Szíhón, az emóriak királya uralkodott Aróértól, amely az Arnón-patak partján, a patak középső szakaszánál volt, Gileád területének felén a Jabbók-patakig, az ammóniak határáig 4Móz 21,24

3 meg az Arábá-völgyben a Kinneret-tó keleti széléig és az Arábá-tengernek, vagyis a Sós-tengernek a keleti széléig, Bét-Hajjesímót irányában, dél felé pedig a Piszgá lejtőjéig.

4 Ógnak, Básán királyának, aki az utolsó refáiak egyike volt, és Astárótban meg Edreíben lakott, ez volt a területe: 4Móz 21,33-35; 5Móz 1,4

5 ő uralkodott a Hermón-hegységen és Szalkában meg az egész Básánon, a gesúriak és maakábeliek határáig, meg Gileád területének a felén, Szíhónnak, Hesbón királyának a határáig.

6 Mózes, az Úr szolgája és Izráel fiai verték meg őket. Azután Mózes, az Úr szolgája a rúbenieknek és gádiaknak meg Manassé törzse felének adta azt birtokul. 4Móz 32,33

7 Ezek annak az országnak a királyai, akiket Józsué és Izráel fiai a Jordánon túl, nyugat felé vertek meg, a Libánon völgyében fekvő Baal-Gádtól a Széír irányában emelkedő Kopasz-hegyig. Izráel törzseinek adta ezt Józsué birtokul, mindegyiknek a maga részét; Józs 11,16-17

8 a hegyvidéken és a Sefélá-alföldön, az Arábá-völgyben és a dombvidéken, a pusztában és a Délvidéken a hettiták, az emóriak, a kánaániak, a perizziek, a hivviek és a jebúsziak területét:

9 Jerikó királya: egy, a Bétel melletti Aj királya: egy, Józs 6,2; 8,29

10 Jeruzsálem királya: egy, Hebrón királya: egy, Józs 10,1.3.23-27

11 Jarmút királya: egy, Lákís királya: egy,

12 Eglón királya: egy, Gézer királya: egy, Józs 10,33

13 Debír királya: egy, Geder királya: egy, Józs 10,38-39

14 Hormá királya: egy, Arád királya: egy,

15 Libná királya: egy, Adullám királya: egy, Józs 10,29-30

16 Makkédá királya: egy, Bétel királya: egy, Józs 10,28

17 Tappúah királya: egy, Héfer királya: egy,

18 Afék királya: egy, Sárón királya: egy,

19 Mádón királya: egy, Hácór királya: egy, Józs 11,1-12

20 Simrón-Merón királya: egy, Aksáf királya: egy,

21 Taanak királya: egy, Megiddó királya: egy,

22 Kedes királya: egy, a karmeli Jokneám királya: egy,

23 a dóri dombvidéken levő Dór királya: egy, a gilgáli Gójim királya: egy, Józs 11,2

24 Tircá királya: egy. Összesen harmincegy király.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában