MÁTÉ EVANGÉLIUMA

3. fejezet

Keresztelő János

1 Azokban a napokban kezdett Keresztelő János prédikálni Júdea pusztájában:

2 Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa! Mt 4,17; Mk 1,15

3 Mert ő az, akiről Ézsaiás így prófétált: „Kiáltó szava hangzik a pusztában: Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit!” Ézs 40,3

4 János teveszőr ruhát viselt, derekán pedig bőrövet, tápláléka sáska volt és vadméz. 2Kir 1,8

5 Akkor kiment hozzá Jeruzsálem, egész Júdea és a Jordán egész környéke;

6 és amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán folyóban.

7 Amikor pedig látta, hogy a farizeusok és szadduceusok közül sokan jönnek, hogy megkeresztelje őket, így szólt hozzájuk: Ti viperafajzatok! Ki figyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől? Mt 12,34; 23,33

8 Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt,

9 és ne gondoljátok, hogy ezt mondhatjátok magatokban: A mi atyánk Ábrahám! Mert mondom nektek, hogy Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. Jn 8,33; Róm 9,7-8; Gal 4,21-31

10 A fejsze már a fák gyökerén van: ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik, és tűzre vettetik. Mt 7,19; Lk 13,7

11 Én vízzel keresztellek titeket, hogy megtérjetek, de aki utánam jön, erősebb nálam, arra sem vagyok méltó, hogy a saruját vigyem. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket. ApCsel 1,5

12 Kezében szórólapát lesz, és megtisztítja szérűjét: csűrbe hordja gabonáját, a pelyvát pedig megégeti olthatatlan tűzzel.

Jézus megkeresztelése

13 Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy keresztelje meg őt.

14 János azonban megpróbálta visszatartani őt: Nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, és te jössz hozzám?

15 Jézus ezt válaszolta: Engedj most, mert így illik minden igazságot betöltenünk. Akkor engedett neki.

16 Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme, megnyílt az ég, és látta, hogy Isten Lelke mint egy galamb aláereszkedik, és őreá száll.

17 És íme, hang hallatszott a mennyből: Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm. Zsolt 2,7; Ézs 42,1; Mt 12,18; 17,5

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában