PÁL LEVELE A FILIPPIEKHEZ

4. fejezet

Keresztyén élet becsületben és örömben

1 Ezért tehát, testvéreim, akiket szeretek, és akik után vágyódom, örömöm és koronám, így maradjatok meg az Úrban, szeretteim!

2 Evódiát intem, és Szintikhét is intem, hogy legyen közöttük egyetértés az Úrban.

3 Sőt téged is kérlek, hűséges munkatársam, segíts nekik, akik együtt küzdöttek velem az evangéliumért, Kelemennel és a többi munkatársammal is, akiknek a neve benne van az élet könyvében.

4 Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek!

5 A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt! Az Úr közel!

6 Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt;

7 és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban.

8 Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe!

9 Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene.

Köszönet a gyülekezet gondoskodásáért

10 Nagy volt az örömöm az Úrban, hogy végre felbuzdultatok a velem való törődésre. Mert gondoskodtatok volna, de nem volt rá alkalmatok.

11 Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy elégedett legyek azzal, amim van.

12 Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is, egészen be vagyok avatva mindenbe, jóllakásba és éhezésbe, bővölködésbe és nélkülözésbe egyaránt.

13 Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem.

14 Mégis jól tettétek, hogy közösséget vállaltatok velem nyomorúságomban.

15 Azt pedig tudjátok ti is, filippiek, hogy az evangélium hirdetésének kezdetén, amikor eltávoztam Makedóniából, az ajándékozás és elfogadás tekintetében egyetlen gyülekezet sem vállalt velem közösséget, csak ti egyedül, 2Kor 11,9

16 mert egyszer-másszor Thesszalonikába is küldtetek szükségleteimre. ApCsel 17,1

17 Nem mintha az ajándékot kívánnám, hanem azt kívánom, hogy bőségesen kamatozzék az a ti javatokra.

18 Átvettem mindent, és bővelkedem. Megvan mindenem, miután megkaptam Epafroditosztól, ami tőletek jött jó illatú, kedves, Istennek tetsző áldozatként. 2Móz 29,18

19 Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Krisztus Jézusban.

20 A dicsőség pedig Istenünké és Atyánké örökkön-örökké. Ámen.

Befejezés, áldáskívánás

21 Köszöntsetek minden szentet Krisztus Jézusban! Köszöntenek titeket a velem levő testvérek.

22 Köszöntenek titeket a szentek mind, főként pedig a császár udvarából valók.

23 A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen a ti lelketekkel!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában