A PÉLDABESZÉDEK KÖNYVE

13. fejezet

1 A bölcs fiú megfogadja az apai intést, de a csúfolódó nem hallgat a dorgálásra. Péld 12,1; 15,5

2 Amit mond az ember, annak a gyümölcsével lakik jól, a hűtlenek mégis erőszakra vágynak. Péld 12,14; 18,20

3 Aki vigyáz a szájára, megtartja életét, aki feltátja száját, arra romlás vár. Péld 21,23

4 Vágyakozik a lusta lelke, de hiába, a szorgalmas lelke pedig bővelkedik.

5 Gyűlöli az igaz a hazug beszédet, a bűnös pedig szégyent és gyalázatot okoz.

6 Az igazság megtartja a feddhetetlenül élőt, a bűn pedig elbuktatja a vétkest.

7 Van, aki gazdagnak mutatja magát, pedig semmije sincs; van, aki szegénynek, pedig nagy a vagyona. Jel 2,9; 3,17

8 A gazdagság az ember életének váltságdíja lehet, a szegény pedig fenyegetést sem hall.

9 Az igazak világossága vígan ég, de a bűnösök lámpása kialszik. Jób 18,5-6; 21,17; Péld 24,20

10 A kevélységből csak civódás lesz, de a tanács megfogadásában bölcsesség van. 1Kir 12,8-19

11 A könnyen szerzett vagyon elfogy, de aki keze munkájával gyűjt, az gyarapodik.

12 A hosszú várakozás beteggé teszi a szívet, de a beteljesült kívánság az élet fája.

13 Aki megveti az igét, eladósodik miatta, de aki tiszteli a parancsolatokat, elnyeri jutalmát.

14 A bölcs tanítás az élet forrása a halál csapdáinak kikerülésére. Péld 10,11; 16,22

15 A jóindulat kedvessé tesz, de a hűtlenek útja saját romlásukat okozza.

16 Minden eszes ember okosan cselekszik, de az esztelen bolondságot terjeszt. Péld 12,23; 15,2

17 A gonosz küldött romlásba dönt, de a megbízható követ gyógyulást szerez. Péld 25,13

18 Szegénység és gyalázat éri azt, aki megveti az intést, de tisztelik azt, aki megfogadja a feddést. Péld 12,1

19 A beteljesült kívánság jólesik az embernek, az ostobának pedig utálatos eltérni a rossztól.

20 Aki bölcsekkel jár, bölccsé lesz, az ostobák barátja pedig romlottá lesz.

21 A vétkeseket üldözi a baj, az igazaknak pedig szép jutalmuk lesz.

22 A jó ember örökséget hagy még unokáinak is, a vétkes vagyona pedig az igazra vár. Jób 27,17; Péld 28,8; Préd 2,26

23 Sok eledelt terem a szegények szántóföldje, de van, akit tönkretesz a törvénytelenség.

24 Aki kíméli botját, gyűlöli a fiát, de aki szereti, idejében megfenyíti. Péld 19,18; 22,15; 23,13; 29,17

25 Az igaz jóllakásig ehet, de a bűnösök hasa éhen marad.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában