A PÉLDABESZÉDEK KÖNYVE

16. fejezet

Az Úr szereti a benne bízókat

1 Az emberi értelem tervezget, de az Úr adja meg, hogy mit mondjon a nyelv. Péld 16,9; 19,21

2 Minden útját helyesnek tartja az ember, de az Úr megvizsgálja a lelkeket. Péld 21,2

3 Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid. Zsolt 37,5

4 Mindent rendeltetésének megfelelően készített az Úr, még a bűnöst is: a veszedelem napjára. Róm 9,22

5 Utál az Úr minden fölfuvalkodott szívűt: kezet rá, hogy nem marad büntetlen!

6 Szeretettel és hűséggel jóvá lehet tenni a bűnt; az Úrnak félelme távol tart a rossztól. Dán 4,24

7 Akinek életútját kedveli az Úr, azt még ellenségeivel is összebékíti. 1Móz 31,24

8 Jobb az igaz úton szerzett kevés, mint a törvénytelenül szerzett nagy jövedelem. Zsolt 37,16; Péld 15,16

9 Az embernek az értelme terveli ki útját, de az Úr irányítja járását. Péld 16,1; 19,21

10 Kijelentés hangzik a király ajkáról: nem szabad téves ítéletet mondania. Péld 31,9

11 Az Úré az igaz mérleg és mérőserpenyő, az ő művei a zacskóban tartott súlyok.

12 Utálniuk kell a királyoknak a bűnös tetteket, mert igazság teszi szilárddá a trónt. Péld 25,5

13 A királyoknak kedves az igaz szó, és szeretik azt, aki őszintén beszél.

14 A király haragja a halál követe, de a bölcs ember kiengeszteli azt. Préd 10,4

15 A király arcának ragyogása éltet, jóakarata olyan, mint a tavaszi esőt hozó felleg. Péld 19,12

16 Mennyivel jobb bölcsességet szerezni, mint aranyat, és értelmet szerezni, mint színezüstöt! Péld 3,14-15; 8,19

17 A becsületes emberek útja kikerüli a veszélyt, életét tartja meg, aki útjára vigyáz. Péld 19,16

18 Az összeomlást gőg előzi meg, a bukást pedig felfuvalkodottság. Péld 18,12

19 Jobb szelíd lelkűnek lenni az alázatosok közt, mint zsákmányon osztozni a gőgösök közt.

20 Aki megérti az igét, annak jó dolga lesz, és boldog az, aki bízik az Úrban. Jer 17,7-8

21 A bölcs szívűt értelmesnek nevezik, a nyájas ajkak gyarapítják a tudást.

22 Élet forrása az értelem annak, akinek van, de a bolondot még inteni is bolondság. Péld 10,11; 13,14

23 A bölcs szívű értelmesen beszél, és ajkával is gyarapítja a tudást.

24 Lépes méz a kedves beszéd: édes a léleknek és gyógyulás a testnek.

25 Van út, amely az ember előtt egyenesnek látszik, de végül a halálba vezet. Péld 14,12

26 A munkás önmagáért fáradozik, mert szája kényszeríti rá.

27 A mihaszna ember gonoszul áskálódik, és ajka olyan, mint a perzselő tűz. Jak 3,6

28 Az álnok ember viszályt támaszt, a rágalmazó szétválasztja a barátokat is.

29 Az erőszakos ember rászedi felebarátját, és nem a jó úton vezeti.

30 Aki behunyja szemét, álnokságot tervez, aki összeszorítja ajkát, gonoszságot hajt végre.

31 Ékes korona az ősz haj, az igazság útján található. Péld 20,29

32 Többet ér a türelmes ember a hősnél, és az indulatán uralkodó annál, aki várost hódít. Péld 15,18

33 Az ember végzi a sorsvetést, de mindig az Úrtól való a döntés.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában